Foto: Alan Sansbury, Liverpool, England

Eddie Stobart Logistics var först ut i Europa med börsnotering

Nu chockar de investerarna

Brittiska Eddie Stobart Logistics är ett av två åkerier i Europa som börsnoterat sig. Det andra är ungerska Waberers. Förra veckan chockade Eddie Stobart Logistics sina investerare när de ökade handeln med sina aktier och att vd Alex Laffey avgår.

I en redaktionell artikel vi skrev i maj 2018, berättade det ledande europeiska konsultföretaget Rementums vd och analysansvarige Carl Holmquist om nyttan, eller onyttan, av att börsnotera sig.
– Det kan finnas en lång rad förklaringar till varför ett företag vill göra sina aktier tillgängliga på en allmän marknadsplats som en aktiebörs, förklarade han. Främst tänker man kanske på ett behov av att skaffa kapital för någon form av investering.

Det kan handla om exempelvis en marknadssatsning, ett förvärv eller helt enkelt en reducering av företagets skuldbörda. Företagets befintliga ägare väljer då att bjuda in en bredare krets.
När Eddie Stobart Logistics börsnoterade sig, köpte de in sig i flera mindre, ganska olika verksamheter.

Vad kan det finnas för anledningar för specifikt ett åkeri att börsnotera sig, undrade vi då.
– Man kan faktiskt säga att det inte finns så många övertygande skäl för ett genomsnittligt åkeri att använda sig av en börsintroduktion för att finansiera sin löpande verksamhet, tyckte Carl då.

Låg skuldsättning är naturligtvis en fördel i en konjunkturnedgång, men för det mesta är aktiekapital relativt dyrt jämfört med lånade medel. Däremot skulle man kunna tänka sig en börsnotering som ett led i en plan att konsolidera den fragmenterade vägtransportindustrin via förvärv, förklarade han vidare.

Tillbaka till Eddie Stobart av idag. De kan nu kan tvingas finna friskt kapital för att lugna investerarnas oro inför ökande skulder, säger en analytiker till motortransport.co.uk.

De ekonomiska problemen hos företaget, fick revisionsföretaget att avgå i november förra året och en utredning visade att det saknades 2 miljoner pund.

Kanske var utvecklingen inte helt oväntad eftersom börsens betyg för båda bolagen hittills varit ”icke godkänt”.

Wabco

Om artikeln

Publicerad: 2019-09-05 09:45
Kategori: Nyheter
Taggar: Aktier Börsnotering Eddie Stobart Rementum