Bensinupproret laddar upp för jättedemonstration

"Vi har fått nog!"

Fredagen den 20 september kl 13.00 samlas människor för en demonstration på Sergels torg i Stockholm. Bensinupproret 2.0 och den nybildade föreningen Uppror, med över en halv miljon medlemmar tillsammans, har startat samarbete med flera andra grupper som också ska medverka i denna demonstration, skriver Bensinupproret i ett pressmeddelande.

Den numera kända Facebookgruppen Bensinupproret har startat en medlemsförening för att på ett bättre sätt organisera sitt opinionsarbete. Tusentals på Facebook har tagit steget över till ett medlemskap i en demokratisk förening för att med större skärpa ställa sina krav, meddelar Bensinupproret vidare.

Målet är att sänka den mycket höga och orättvisa bränsleskatten.

Gruppen är partipolitiskt obunden men frågan i sig är högst politisk. Många andra grupper som driver rättvisefrågor har önskat ett samarbete och en gemensam manifestation.

Det finns självklart svårigheter att många olika rörelser skulle kunna gå samman för en sådan sak men föreningen Uppror välkomnar alla seriösa organisationer som vill lyfta den lilla människans villkor, skriver man i sitt pressmeddelande.

En bred samling i Stockholm den 20 september kan manifestera detta. Endast andra partipolitiskt obundna organisationer som inte driver rasistiska eller anarkistiska former för sin verksamhet välkomnas.

Föreningens hjärtefråga, den orimliga bränslebeskattningen, är tillsammans med andra rättvisefrågor en ny form för ett utomparlamentariskt opinionsarbete.Detta drabbar både landsbygdsbor och alla människor i städer och dess ytterområden.


För att sätta press och driva ett
effektivt opinionsarbete välkomnar vi samarbetsformen ”tillsammans”. Föreningen vill ge den replik man aldrig fick när ledande regeringsrepresentanter från riksdagens talarstol försöker förminska över sexhundratusen medborgare med att det är ”tomma konton” på Facebook.

I över fyra miljoner (4.000.000) inlägg och kommentarer som mest under trettio dagar på Facebooksidan vittnade vanliga människor om hur de upplever sin vardag, sina liv och hur de tyckte att de fått nog. Beskattningen för att transportera sig och sina familjer till och från arbeten, skolor, dagis, vårdbesök, handla till den fritid som förhoppningsvis även kan finnas och med hjälp av bilen beskrevs. Att fortsätta nedvärdera människor är inte en politisk framgångsväg, menar gruppen.

De uppmanar regeringsföreträdare och politiker i stort att ta folklig opinion på allvar.

Föreningen kräver inte att politikerna håller med dem men de kräver en hövligare ton, ett klokare samtal.
– En dialog där förminskning av dryga miljonen medborgare inte är rätt väg. Något som ska tas på allvar, vi menar det när vi skriver och undertecknar med dessa ord. Människor runt om i landet har fått nog, vi kräver att bli hörda och sedda. Vi är här för stanna, våra krav utgår från människornas konkreta vardag, säger Ordförande Peder Blohm Bokenhielm.

Fredagen den 20 september kl 13.00 samlas människor som till en massdemonstration på Sergels Torg i Stockholm.

 

Man har även skrivit ett

Öppet brev till samtliga partiledare i Sveriges riksdag

Sveriges största Facebook grupp, Bensinupproret 2.0, går ut med ett öppet brev till regeringen. De har tillsammans med sin förening, Föreningen Uppror med säte i Örebro, ställt direkta frågor till samtliga partiledare där de kräver ett ställningstagande. Inför sin massdemonstration som de skall ha i Stockholm den 20 september , tillsammans med flera andra stora grupper från Facebook, så är det många som vill ha svar!

Vi är idag 640.000 personer som står bakom kravet på sänkta bränsleskatter bara på Facebook. Totalt sett är vi betydligt flera då många inte har denna sociala plattform på internet.

Vi har vid flera tillfällen sträckt ut oss till regeringen och hittills inte fått någon respons för våra krav och helst vill man tydligen undvika oss helt. De förstår nog allvaret i opinionen men har svårt att möta oss då vi representerar en enorm opinion.

Vi har idag en bevisad överbeskattning på ca 30% och vi är dessutom kraftigt straffbeskattade när det handlar om koldioxidskatten.

Detta är framtaget av nationalekonomer och i en studie som EU beställde i slutet av maj i år.

Det anges idag vara ca en krona per kilo CO2 (se sid 65-66 i Handbook). Idag är koldioxid priset totalt 2,84 kr/kg för bensin i Sverige (koldioxidskatt+energiskatt). Om skatten skulle sänkas till en nivå som EU-kommissionen menar är vetenskapligt motiverad utifrån miljömålen skulle bensinpriset i Sverige bli ca 12 kr.

Länk till Rapport: https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable-transport/internalisation-transport-external-costs_it

Vi har nu startat en medlemsförening där tusentals människor på kort tid har gått med för att vi skall kunna lyfta detta till en högre nivå.

Vi kräver att veta hur varje partiledare ställer sig i denna fråga med radikalt sänkta bränsleskatter omgående.

Vi anser att det finns utrymme för en 30% sänkning under 3 års tid, med 10% per år.

Detta utan att pengarna skall behöva komma ifrån annat håll för att täcka den “förlorade” skatten från bränsle. Utrymmet finns.

Mitt namn är Peder Blohm Bokenhielm och jag har fått förtroendet att leda denna grupp med på bara Facebook över 645.000 personer som alla vill ha konkreta svar!

1# Var går överskottet som är bevisat emot alla kostnader vi har idag som är bilrelaterat?

2# Varför nonchalerar ni så många människor i en fråga som än så länge bara är på Facebook, men som kan bli mycket större?

3# Redogör och förtydliga för hur det är tänkt att vanliga människor skall kunna göra en grön skatteväxling, dvs att t.ex köpa nya bilar, betala nya skatter som kilometerskatten, energiskatten m.m. som utan tvivel kommer att sättas i spel när denna skatteväxlingen sker.

4# En förklaring på varför det är lika höga skatter på drivmedel, oavsett blandningen av förnybara bränslen som i sig är skattefria.

Har det gjorts en grundlig undersökning på hur effektiviteten på hur bränslet påverkas av blandningen med förnybara bränslen? Isåfall kräver vi att ta del av den.

Påverkas effektiviteten negativt,så leder blandningen av förnybara bränslen till en högre bränsleförbrukning, vilket i sin tur orsakar att vi får tanka oftare och därmed betala ännu mera i bränsleskatter!

Nu får det vara nog!!! 

Om artikeln

Publicerad: 2019-08-21 07:45
Kategori: Nyheter
Taggar: Bensinupproret Bränsleskatter Demonstartion Drivmedelspolitik Tillsammans