Från vänster: Xavier Salort, EasyMile, Sofia Malander, Östgötatrafiken och Gunnar Schön, Transdev Sverige AB

Självkörande minibussar snart i Linköping

Östgötatrafiken, Linköpings kommun, VTI och Transdev har tillsammans med flera andra partners skapat försöksverksamheten ELIN för att bedriva forskning kring självkörande minibussar i anslutning till Campus Valla och Vallastaden i Västra Valla, Linköping. Ambitionen är att starta pilotverksamheten med två självkörande minibussar på öppen gata i höst.

Projektet går under namnet ELIN och innebär att två självkörande minibussar snart kommer att köra en slinga inom universitetsområdet på öppen gata i Linköping. Avtal har nu tecknats med fordonstillverkarna Navya och EasyMile. De självkörande minibussar kommer att köras av Transdev, ett av Sveriges största mobilitetsföretag, som idag bland annat driver buss- och tågtrafik i och runt Linköping.

Projekt ELIN är ett viktigt projekt för Linköpings kommun för att utvärdera hur ett nytt kommande fordonsslag kan samverka med övriga fordon i stadsmiljön och vilka behov det ställer på staden.

Just nu pågår förberedelser för att kunna starta försöksverksamheten. I dessa förberedelser ingår iordningställandet av driftorganisation, praktiska justeringar i trafikmiljön samt ett nära samarbete med Transportstyrelsen för att få det tillstånd som krävs. Ambitionen är att starta trafiken i höst.

Om artikeln

Publicerad: 2019-07-24 09:18
Kategori: Nyheter
Taggar: EasyMile Elin Linköping Minibuss Navya Självkörande Transdev