Ernst Express satsar på nolltolerans

På Ernst Express i Avesta har de sedan ett år tillbaka haft ett nolltoleransprojekt vad beträffar överträdelser mot kör- och vilotidsreglerna. Med information och med belöningar till förarna som inte har överträdelser, har projektet gett mycket bra resultat.
Kjell Thomson
Kjell Thomson

Kjell Thomson är utbildningsansvarig på Ernst Express i Avesta och håller exempelvis i ADR- och YKB-utbildningarna. Han berättar för oss att det på åkeriet såg ut som det gör på de flesta åkerier vad gäller överträdelser mot kör- och vilotidsreglerna.

Det var inga stora överträdelser, men med cirka 180 förare kan antalet små förseelser bli många och leda till kännbara följder från Transportstyrelsens sida.
– Missat startland, missat slutland, några minuter hit eller dit, många bäckar små blir en stor å och när Transportstyrelsen höjde maxtaket till 800 000 kronor för bland annat dessa överträdelser, var det helt nödvändigt att vidta åtgärder, säger han.

Ett samtal med åkeriets vd Roger Blom för ett år sedan, ledde till att Thomson fick ansvaret att dra igång ett nolltoleransprojekt för överträdelser mot kör- och vilotidsreglerna.
– Mitt ansvar är att försöka komma så nära noll överträdelser som möjligt, men att tro det inte alls ska bli några fel, vore en utopi, säger han.

Åkeriet lägger upp körningarna så att marginaler ska finnas, men de yttre omständigheterna, då inte minst den bristande infrastrukturen med parkeringsbristen, ställer till det.

Innan projektet sjösattes, gick samtliga förare delkurs 3 i YKB vilken handlar om kör- och vilotider samt hantering av färdskrivare. Något motstånd från förarnas sida märkte de inte av, men kanske fanns det en och annan förare som dittills tagit lite väl lätt på det där med små överträdelser.

För att motivera förarna, lägger vd Roger Blom varje månad en resecheck jämte några trisslotter i potten som de förare som inte har några överträdelser månaden innan får. Hur har det gått under året?
– Av cirka 180 förare är det idag runt 100 som varje månad inte har några överträdelser, säger han. Cirka 40 förare har ett eller två fel. Utfallet har varit fantastiskt bra.

Thomson är mycket nöjd efter året som gått.
– Den dialog jag nu har fått med våra förare och alla intressanta diskussioner det fört med sig, visar att man med enkla medel kan bli bättre, säger han.

Hur har det gått med förare som tidigare hade många förseelser, frågar vi och han säger att tävlingsinstinkten kom in i bilden och förare ”gav sig den” på att klara det.

Kommer ni att fortsätta projektet?
– Efter sommaren ska projektet utvärderas, men med tanke på det fina resultatet i förhållande till satsade pengar hoppas jag att det blir en fortsättning, avrundar Kjell Thomson.

Om artikeln

Publicerad: 2019-07-01 16:30
Kategori: Nyheter
Taggar: