Den här olyckan inträffade under förra årets ramadan i Dubai. Foto: Polisen, Dubai

Ramadan är här – Är fastande förare en trafikfara?

I ett SVT-reportage berättas om rektorer som uttrycker stor oro inför hur elevernas prestationer ska påverkas av fastan under ramadan som i år dessutom sammanfaller under perioden då grundskolan har sina nationella prov. Läsare har hört av sig till Proffs och funderat över huruvida yrkesförares prestationer och koncentration kan påverkas om de av någon anledning fastar. Vi har försökt att ta reda på det.

Av Göran Rosengren och Heidi Bodensjö

Just nu pågår ramadan. Under 29 dagar måste alla rättrogna muslimer fasta, det vill säga avhålla sig bland annat från att äta och dricka från gryning till solnedgång (Koranen 2:183-187). Ramadan är med andra ord en vanlig anledning till att fasta.

SVT Nyheter berättar att fastande elever i åldrar så långt ner som 10 år, under dagens ljusa timmar, varken äter eller dricker – även om fastan för barn, gamla, sjuka och gravida, inte är en förpliktelse. Fasta kan medföra trötthet och koncentrationssvårigheter.

Trötthet och koncentrationssvårigheter är något som inte får förekomma när man kör ett fordon, naturligtvis blir det än mer olämpligt om man framför ett tungt fordon eller transporterar människor. Likväl kan vi anta att många som utövar fasta, ändå kör alla typer av fordon, oavsett om fastandet är religiöst betingat eller görs av andra anledningar som till exempel för att banta.

Vi frågar Transportstyrelsen om de ser ett problem med långvarig fasta och körning. Presschef Mikael Andersson svarar och säger att det inte ser något problem med att en person fastar.
– Däremot om du är eller blir så trött att du blir en trafikfarlig förare så är det naturligtvis ett problem, säger han.

I 3 kap, 1§ Trafikförordningen, 1998:1276 står det: ”Fordon får inte föras av den som på grund av sjukdom, uttröttning, påverkan av alkohol, andra stimulerande eller bedövande ämnen eller av andra skäl inte kan föra fordonet på ett betryggande sätt.”

[pro_ad_display_adzone id=”212″]


Andersson pekar på det
stora ansvaret som vilar på föraren att inte bryta mot reglerna och att man, om man fastar under arbetstid, behöver vara extra uppmärksam och ärlig mot sig själv.
– Är man inte en säker förare ska man inte vara ute på vägen, säger han. Man kanske också kan ta en dialog med sin arbetsgivare om att under fastetiden få lättare arbetsuppgifter eller om möjligt styra arbetstiden till delar av dygnet då man inte fastar.

Om en olycka sker med en fastande förare inblandad, är det samma hantering som med andra olyckor och framkommer det att man varit vållande till olyckan på grund av trötthet eller ouppmärksamhet, kan man fällas för brott.

Är en fastande person lämplig som yrkesförare?
– Det går inte att generalisera eftersom vissa personer ändå är utmärkta förare, säger han. Åter vill jag trycka på det personliga ansvaret.

Är fastande, tunga yrkesförare förenligt med Nollvisionen?
– Fastande människor är inte per automatik trafikfarliga. Däremot är min uppfattning att en fastande förare har ett långtgående personligt ansvar att se till att man inte sätter sig bakom ratten om man inte är lämplig att köra bil, oavsett orsaken till det, avrundar Mikael Andersson.

Även Trafikverket gör samma bedömning.
– I väglagen står det att man ska framföra sitt fordon tryggt och säkert. Man ska göra den bedömningen själv. I övrigt finns inget att tillägga, svarar Joanna Ljunggren, presskommunikatör på Trafikverket.

Vi vänder blicken mot omvärlden för att se om man har tagit upp frågan på andra håll. Vi behöver inte googla speciellt länge för att konstatera att ramadan nämns flitigt i samband med trafiksäkerhetsfrågor.

[pro_ad_display_adzone id=”212″]


I till exempel en artikel
i tidningen The National i Förenade Arabemiraten, där islam är den officiella religionen, tar man upp riskerna med att framföra fordon under fastan. Enligt en studie som tidningen hänvisar till, som gjorts på uppdrag av trafiksäkerhetsorganisationen RoadSafety UAE och försäkringsbolaget I-Insured, är det vanligast att det är män som orsakar trafikolyckorna under ”den heliga månaden”.

Studien är baserad på 1 651 olyckor som inträffade under 2017 års ramadan i landet och i den förklaras att fasta kan resultera i uttorkning och lågt blodsocker, vilket i sin tur kan påverka uppmärksamhet, koncentration, syn och reaktionstider. Förutom själva fastandet, kan ät- och sovmönstret under perioden orsaka trötthet, utmattning, otålighet och distraktion.

Olyckorna beror dock inte alltid på utmattning och trötthet. Många bottnar i allt för höga hastigheter. Att många har lite extra bråttom just under ramadan har en förklaring. Man vill hinna i tid till kvällsmaten (iftar).

Chefen för trafikpolisen i Ras Al Khaimah, Col Ahmed Al Naqbi, ger råd i tidningsartikeln:
– Bilister som försöker nå sina destinationer före iftar genom att köra med höga hastigheter rekommenderas att köra iväg i god tid och undvika rushen. De måste också vara uppmärksamma på vägen, lämna ett säkert avstånd mellan andra fordon och undvika att köra om de känner sig trötta eller sömniga, eftersom många människor inte får tillräckligt med sömn under ramadan, säger han.

Det är dock inte heller riskfritt att bryta mot ramadans regler. I bland annat Förenade Arabemiraten kan religiös polis arrestera en rättrogen muslim om vederbörande bryter mot ramadans regler på allmän plats.

RoadSafety UAE:s hemsida uppmanar man samtliga trafikanter, även ”icke fastande”, att vara extra försiktiga. ”Använd alltid säkerhetsbältet – ramadan är ett bra tillfälle att börja med den vanan”, skriver man bland annat.

[pro_ad_display_adzone id=”212″]

Om artikeln

Publicerad: 2019-05-14 16:09
Kategori: Nyheter
Taggar: Fasta Ramadan Trafiksäkerhet Trötthet