Centerpartiets EU-kandidat Emma Weisner:

”Det fossila bränslet måste fasas ut – även på EU-nivå”

Söndagen den 26 maj är det val till Europaparlamentet, EU-val, i Sverige. I valet väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i parlamentet de kommande fem åren. Vi har kontaktat samtliga riksdagspartier i Sverige för att ta reda på vem som kommer att ”fronta” partiet i EU, i de frågor som rör vägtransportbranschen. I vår artikelserie ”EU-valet 2019” presenterar vi kandidaterna. I den här artikeln träffar du centerpartisten Emma Weisner.

För transportbranschen har Centerpartiet valt att presentera Emma Weisner lite extra. Hon är 26 år, född och uppvuxen i Västerås, men bor idag i Älvsjö med sin sambo. Som civilingenjör inom energi, har hon energiperspektivet på transportfrågorna.

Hon har varit engagerad i Centerpartiet sedan 2006.
– Men jag är inte politiker idag utan jobbar som civilingenjör i energifrågor, säger hon till oss. År 2016 jobbade jag i Bryssel med EU-frågor för Svenskt Näringsliv.

Under Emma Weisners utbildning berördes allt från transportsystemens utformning till organisk kemi för att ta fram framtidens bränslen.
– I min yrkesroll som energisystemanalytiker idag, berör vi ofta transportsektorn, dess utsläpp och framtida bränslebehov. Även elektrifiering av transportsektorn och hur detta påverkar elnätet och elbehov är något min avdelning på Sweco jobbar mycket med, berättar hon.

Weisner säger att hon kan bidra med nya perspektiv, är lyhörd, initiativrik och samtidigt ödmjuk inför eventuella politiska uppdrag. Branschen har mycket kunskap och erfarenheter, som politiker är det viktigt att vara prestigelös och hela tiden lära med ett öppet sinne.
– Ibland tenderar jag till att fastna vid ett ämne eller fråga och går djupt in på tekniska detaljer och tappar då bort den större bilden. Ibland är det viktigt att inte haka upp sig och kunna gå vidare, politik kräver ofta ett helikopterperspektiv, säger hon.

Sett ur ett svenskt perspektiv, vad anser du är transportbranschens största problem?
– Det fossila bränslet skulle jag säga är det absolut största problemet. Sverige har kommit långt med att sänka sina utsläpp från elproduktion och uppvärmningssektorn. Även industrin har påbörjat arbete med energieffektiviseringar och bränslebyte, och då riktas stort fokus mot transportsektorn, säger Weisner.


Det fossila bränslet måste
fasas ut om vi ska minska de nationella utsläppen.
– Det gäller såklart även på EU-nivå! Vi behöver hitta nya alternativa drivmedel och politikens roll är att skapa rätt förutsättningar för detta, anser hon.

Utöver det tycker Emma Weisner att bilden av transportbranschen måste uppdateras. EU:s mobilitetspaket är viktigt för ett effektivare samarbete mellan EU-länder och justa villkor i transportbranschen.

Om du blir invald i parlamentet, vilka tre frågor vill du driva där?
– Jag skulle vilja jobba för att förbättra EU:s energisamarbete, Energiunionen, säger hon 73 procent av Europas energi är fortfarande fossil och då krävs väl fungerande samarbete på EU-nivå. Jobbar vi tillsammans med elnätet och elmarknaden kan vi jobba mycket effektivare med förnybar energi och förnybara energikällor.

Skogen och synsättet på skogsbruk är också viktigt för henne eftersom den behövs för att ta fram nya bränslen och produkter. Därför är det viktigt vi får sköta och bruka den här hemma i Sverige.
– Inom EU råder det delade meningar om skogen och dess hållbarhet, jag tycker att det är viktigt att värna det svenska skogsbruket, säger Emma Weisner vidare.

Hon vill också stimulera forskning och innovation. Det är inte politiker som kommer att lösa klimatfrågan. Det gör nya idéer och kreativa arbetssätt från entreprenörer, innovatörer och forskare. Politiken måste vara öppen för detta och stötta forskning, men också demonstrations- och pilotprojekt så att utvecklingen kan gå framåt. Jag vill inkludera transportbranschen i samtliga dessa områden, det är oerhört viktigt för att vi ska nå ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet också i transportsektorn.

Varför ska man kryssa ditt namn i EU-valet?
– Om man tycker att det behövs en ingenjör i Bryssel, kryssar man mitt namn. Om man tycker att EU är ett viktigt frihetsprojekt och samtidigt vill se politik som gör skillnad för klimatet. Klimatfrågan är en energifråga. Med min bakgrund från energibranschen skulle jag vilja jobba aktivt med energipolitiken i Europaparlamentet så att vi hittar praktiska lösningar för att lösa klimatkrisen. Transportbranschen är oerhört viktig för att vi ska kunna göra detta och skapa ett grönare och hållbarare Europa, sammanfattar Emma Weisner.

Här kan du läsa alla artiklar som Proffs hittills har publicerat under vinjetten ”EU-valet 2019”.

Om artikeln

Publicerad: 2019-04-26 15:35
Kategori: Nyheter
Taggar: Centerpartiet Emma Weisner EU-valet 2019 Valkompass