Eldriven sopbil prisad på återvinningsgala

Motiveringen löd: ”Årets vinnare har utvecklat ett koncept som kan komma att betyda mycket för framtidens avfallsbehandling”. Priset delades ut på årets återvinningsgala anordnad av tidskriften Recycling.

Återvinningsgalan anordnas av tidskriften Recycling i samarbete med branschorganisationerna Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna. Här belönas och uppmärksammas initiativ, nya produkter och arbetssätt som främjar hållbarhet och flyttar avfallet högre upp i avfallstrappan.

Galan hölls den 31 januari 2019 och blev den tionden i ordningen. Priserna delades ut i nio klasser och i år hade hela 120 förslag till nomineringar kommit in.

Hans Zackrisson, chef för fordonsutveckling på Renova, tycker det är roligt att det uppmärksammas att de ligger i framkant när det gäller teknisk utveckling.
– Redan 2015 ställde vi om till en helt fossilfri fordonsflotta och eldrift är ytterligare ett steg i vårt arbete för minskad miljöpåverkan säger han.


Den eldrivna sopbilen ger stora
miljömässiga fördelar, bättre arbetsmiljö för dem som arbetar i och runt bilen och en trevligare stadsmiljö. Bilen kommer att tas i drift i centrala Göteborg i slutet av februari.

Renova är den ledande miljökoncernen i Västsverige inom avfalls- och återvinningsbranschen. Koncernen består av två bolag. Renova AB – som jobbar med kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Miljö AB, som konkurrerar med andra företag om uppdrag från företag, verksamheter och kommuner.

2017 behandlades cirka 1 480 000 ton avfall. Mer än 90 procent gick till material- eller energiåtervinning. Koncernen omsätter cirka 1,2 miljarder kronor, har 780 anställda och ägs av tio kommuner: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Foto: Renova

Hans Zackrisson, Renova, Lars Thulin och Peter Årnes, Göteborgs Stad, Jonas Odermalm, Volvo Lastvagnar och Haxhi Morina, Renova tog emot priset på årets återvinningsgala.
Hans Zackrisson, Renova, Lars Thulin och Peter Årnes, Göteborgs Stad, Jonas Odermalm, Volvo Lastvagnar och Haxhi Morina, Renova tog emot priset på årets återvinningsgala.

Om artikeln

Publicerad: 2019-02-01 12:06
Kategori: Nyheter
Taggar: Återvinningsgala Miljöutmärkelse Recycling Renova