Kammaråklagare Mikael Bäckström.

Fuskarna kan inte andas ut – projektet med företagsbot förlängs

Projektet med särskilda trafikåklagare i Östersund och Karlskrona utvärderas nu och vi kan glädjande nog konstatera att projektet förlängs fram till och med den 30 april 2019. Förlängningen visar myndighetens intresse för att aktivt arbeta med yrkestrafikfrågor.

Sedan åklagarkamrarna i Östersund och Karlskrona kom igång genom projektet ”en utvidgning av trafikenheternas verksamhet”, har vi sett hur den ena företagsboten efter den andra har delats ut även till utländska aktörer.

Proffs har ofta skrivit om kammaråklagare Mikael Bäckströms och hans kollegors framgångar gällande företagsbotsärenden.

De har stått i nära kontakt med poliser och bilinspektörer som utför kontrollerna och deras arbete har renderat i en mer rättvis konkurrenssituation mellan utländska och inhemska aktörer inom transportnäringen.

De lokala åklagarkamrarna som tidigare fick hantera dessa många gånger komplicerade ärendena, har överlag varit positiva till koncentrerad handläggning, men riktat viss kritik mot att lokala åklagare bemannar domstolarna. De efterlyser, för de fall de alltjämt ska göra detta, bättre stöd från stämmande åklagare, inte sällan Mikael Bäckström, då ärendena innefattar tillämpning av svåröverblickbara specialstraffsrättsliga bestämmelser.


I utredningen står det att
den samlade bedömningen är att det är bättre att koncentrera handläggningen av den aktuella ärendetypen till trafikenheterna på det sätt som skett i försöket, än att återgå till spridd handläggning. Det vill säga att återgå till att lokala åklagarkammare ska driva dessa ärenden igen.

Vi frågar Mikael Bäckström om utsikterna att permanenta projektet och han pekar på att förlängningen visar myndighetens intresse för att arbeta aktivt med yrkestrafikfrågor.
– Det handlar om exempelvis hur det hela ska organiseras framledes i så fall och så måste hänsyn tas till resursfördelning och andra pågående projekt inom myndigheten, säger han till oss.

Har det varit ett bra verktyg och vad skulle det kunna innebära om ni inte får fortsätta?
– Det har varit bra vilket också framgår av utredningen, säger han. Om detta verktyg tas bort, hamnar ärendena hos lokala åklagarkammare vilket kan öka risken för att färre ärenden drivs vidare.

Hur oroade ska vi vara för att myndigheten kommer att lägga ner verksamheten?
– Beslutet om förlängning är verkligt positivt och jag har inte tagit del av några planer på att lägga ner verksamheten, sammanfattar Mikael Bäckström som fortsatt kommer att leda projektet ”Företagsbot yrkestrafik”.

Om artikeln

Publicerad: 2018-11-22 17:32
Kategori: Nyheter
Taggar: Åklagarväsendet Företagsbot Mikael Bäckström