Nu ska kommunerna själva kunna bestämma om miljözoner

I ett pressmeddelande från Näringsdepartementet, meddelas att regeringen idag den 30 augusti, har fattat beslut om förordningsändringar som ger kommunerna nya möjligheter att införa miljözoner. Utformningen av de beslutade miljözonsbestämmelserna, överensstämmer med det besked regeringen lämnade den 23 mars i år.

Det är kommunerna själva som beslutar om och var miljözoner ska införas. Från och med den 1 januari 2020, kompletteras dagens bestämmelser om miljözonerna med två nya typer av miljözoner för att på så sätt ge kommunerna möjlighet att införa miljözoner även för personbilar, lätta lastbilar och lätta lastfordon.


Miljözon klass 1 (dagens miljözon)

Öppen för alla lätta fordon. För tunga fordon gäller tillträde enligt gällande bestämmelser.

Miljözon klass 2
Krav kommer att ställas på personbilar, lätta bussar och lätta lastfordon. För att få köra i denna zon, måste fordon med såväl bensinmotor som dieselmotor, tillhöra utsläppsklassen Euro 5 eller bättre, Från och med 1 juli 2022, skärps kraven för bilar med dieselmotor. Från den tidpunkten ska dieselbilar uppfylla kraven för Euro 6 för att få köra i denna zon.

Miljözon klass 3
Här ställs högst krav. Endast elfordon, bränslecellsfordon och gasfordon får kör i denna zon. Det gäller såväl lätta som tunga fordon med tilläggskravet att för gasfordon gäller utsläppskrav Euro 6. När det gäller tunga fordon, får även laddhybrider köra om fordonet uppfyller utsläppskraven för Euro 6.


I bestämmelserna om de
nya typerna av miljözoner, finns regler om undantag för vissa fordon som används för vissa angivna tjänster och ändamål. Till exempel undantas fordon som används i samband med färdtjänst, fordon vars förare eller passagerare innehar ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade och fordon som anpassats eller anskaffats med bilstöd.

Om artikeln

Publicerad: 2018-08-30 13:39
Kategori: Nyheter
Taggar: Miljözoner Näringsdepartementet Regeringsbeslut