Fotograf: TSM

Två åkerier fast för otillåtet cabotage i Sala

Bilinspektör Roger Ogemar berättar att de är intresserade av kombitransporterna mellan Borlänge och Katrineholm. Sådana ekipage har tidigare rapporterats för olaga yrkesmässig trafik, men ärendena har preskriberats och har inte resulterat i något annat än ogjort arbete för alla inblandade.
Nu har Transportstyrelsen dock satt ner foten och polisen kan använda sanktionsavgiften som verktyg.

Den 26 mars är Västeråspolisen norr om Sala. Bland annat stoppar man en lettisk dragbil med en svensk Frejatrailer. Chauffören är från Vitryssland och total språkförbistring uppstår, men genom gester, får de en följesedel på en del av godset.
– Det tar tid innan han förstår att han ska visa körkortet och andra dokument som krävs, säger Ogemar. Vi ringer en telefontolk och efterhand visar föraren upp det ena pappret efter det andra.

Alla tillstånd är i ordning, men förarens ovilja att visa upp samtliga handlingar, skapar misstro och ju mer de talar med honom desto fler fraktsedlar tar han fram.

Han har kommit in till Sverige med last från Tyskland via Danmark.
– På Frejas terminal i Helsingborg lossas en del av godset och sedan fyller man på med mer och då blir det otillåtet cabotage, eftersom den internationella transporten måste avslutas innan cabotagetransporten får påbörjas. säger Ogemar.

Föraren ringer sin chef på Dinotrans vilken, på bra engelska, ifrågasätter lagstödet att ta ut sanktionsavgiften. Ogemar går igenom lagtexten med chefen som inser att han missat att avsluta den internationella transporten.

Förarens betalkort fungerar inte, varför ekipaget klampas och polisen åker på lunch.
– När vi återkommer, finns det fortfarande inga pengar, beloppet ifrågasätts och sedan begärs respit i ytterligare två omgångar, säger Ogemar.

Pengarna kommer inte innan arbetspasset är slut och fordonet får stå klampat över natten trots protester.Nästa dag betalas förskottet.

Samtidigt hanterar de ett Samskip/Van Dieren-ekipage med lettisk dragare på väg med papper från Grycksbo till Katrineholm.

Van Dieren har tidigare åberopat kombitrafik till ”närmast lämpliga” omlastningsstation, men rapporterats för olaga yrkesmässig trafik. Ärenden som aldrig avslutas och som preskriberats. Nu har tolkningen stramats åt och polisen kan använda sanktionsavgiften som ett verktyg.

Det finns kombiterminaler i såväl Gävle som Borlänge vilka finns närmare Grycksbo än Katrineholm där Van Dieren har en egen kombiterminal med egna direkttåg till Tyskland. Roger Ogemar berättar att både Borlänge och Gävle har förklarat att de kan ta hand om dessa transporter. Frågan är då för vem det ska vara ”närmast lämpligt”.

Transportstyrelsen har satt ner foten och tolkat att ”närmast lämpliga” är den kombiterminal som har utrustning och kapacitet att ta hand om godset.

Föraren lämnar ett telefonnummer till en jurist utomlands som går igång, säger Ogemar. Hon säger att de inte får hålla på så här och att de tidigare ärendena har återbetalats, något Ogemar vet inte stämmer efter att ha talat med Transportstyrelsen.

Pengarna kommer och dragaren ska bytas. Föraren vevar ner stödbenen, men sitter sedan i hytten och väntar. Roger Ogemar frågar om han har problem att koppla isär, men så är inte fallet.
– Men koppla loss då, säger jag till honom. Ja, säger han, utan att röra sig. Nu, säger jag. Menar du nu frågar han. Ja, nu, säger jag, säger Ogemar som anar att han tänkt köra därifrån med trailern senare.

Det vidtas sedan åtgärder för att försvåra återkoppling, förklarar Roger Ogemar.

Om artikeln

Publicerad: 2018-03-28 17:08
Kategori: Nyheter
Taggar: