Fotograf: Lastbilsfoton.se, arkivbild

John Eggens Åkeri riskerar mångmiljonsmäll i ”dieselhärva”

SÅ Skaraborg: ?Hela situationen är olustig?

Branschmedia och dagspress går i februari ut med att ett Skaraborgsåkeri, efter Skatteverkets beslut den 22 december, tvingas betala runt fyra miljoner kronor i moms och skattetillägg för köp av "fuldiesel". Saken kan tyckas vara klar, men så är inte fallet. Beslutet har överklagats till Förvaltningsrätten och kritik på flera plan riktas mot Skatteverkets utredning.

John Eggens Åkeri AB är det Skaraborgsåkeri som är aktuellt i fallet och som Skatteverket beslutat ska betala strax under fyra miljoner kronor. Åkeriet har valt att anlita advokat Kjell-Åke Lundin för att ta strid för sin sak och har överklagat till Förvaltningsrätten.

Proffs har tagit del av Skatteverkets utredning samt lyssnat på advokatens invändningar och vi konstaterar att det finns påtagliga diskrepanser mellan parterna. Skatteverkets utredning berättar om allvarliga förseelser.

Advokat Lundin riktar i sin tur i överklagandet stark kritik på flera plan mot Skatteverkets utredning och handläggning.
– Jag har nyligen varit ombud för ett annat åkeri i samma situation och överklagat, säger han. Skatteverket har redan lagt ner det ärendet, godkänt momsavdrag och givetvis frånfallit yrkandet om skattetillägg.

Nu har även John Eggens Åkeri AB överklagat Skatteverkets beslut med yrkandet att beslutet ska upphävas, momsavdrag beviljas och skattetillägget tas bort, säger Lundin. Ärendet ligger fortfarande hos Skatteverket för det obligatoriska omprövningsbeslutet.

Sammanfattningsvis hävdar John Eggens Åkeri AB att de varit i god tro vid inköpen av dieseloljan.
– Det har inte funnits några som helst omständigheter som talat för att det förekommit vare sig någon form av problem eller en bakomliggande ekonomisk brottslighet hos företaget som levererat dieseloljan, säger Lundin.

John Eggens Åkeri AB har kontrollerat leverantörens F-skatt och momsregistrering och gav företagets revisor i uppdrag att kontrollera leverantörens skattekonto så att denne inte har några skatteskulder och det har även gjorts löpande kontroller avseende registreringen för mervärdesskatt.
– John Eggens Åkeri AB kontaktar även Skatteverket för att verkligen säkerställa att leverantören är ”ok”, säger Lundin och tillägger att mejlkorrespondensen finns angående detta.

I Skatteverkets beslut där parterna är skiljaktiga, finner vi bland mycket annat att det saknas kontroll av dieselns kvalitet, Miljöklass 1, och att åkeriet inte fått några garantier på produkten av Danneskjöld KB. Lundin motsäger detta.

– Åkeriet har fått en oklanderlig miljödeklaration avseende dieseloljan, säger han.

Eftersom åkeriet som Lundin tidigare representerade och som fått ärendet nerlagt, frågar vi vilka utsikter han anser de har i Förvaltningsrätten nu.
– Det är givetvis alltid svårt att bedöma det, men jag bedömer i vart fall att chansen till ändring av beslutet är över 50 procent, avrundar advokat Kjell-Åke Lundin.

Kommanditbolaget Danneskjöld KB anges i Skatteverkets utredning varandes den som tillhandahåller dieseln ochVarola Åkeri AB anges vara den som rekommenderar företaget till John Eggens Åkeri för dieselköp.

Varola Åkeri AB svarar när vi ringer, men när vi ställer frågor kring deras inblandning i dieselhärvan, vill de återkomma senare, men så sker inte.

Vi kontaktar John Eggens Åkeri AB, men inköpsansvarig är bortrest och någon annan som vill svara på frågor, finns inte på plats.

Stefan Ottarsson på KPMG är John Eggens Åkeris revisor. Han får uppdraget att kontrollera Danneskjöld KB och ger sedan klartecken att använda dem. Stämmer detta?
– Jag kommenterar inte något om våra kunder, svarar han. Du får fråga företaget.

Men hur gjorde du kontrollen av Danneskjöld KB och varför är det så känsligt att svara på det?
– Hörde du inte vad jag sa? Jag kommenterar inget om våra kunder eftersom jag har tystnadsplikt, avslutar Stefan Ottarsson.

John Eggens Åkeri AB är anslutet till XR Logistik, som enligt XR:s hemsida är med i Fair Transport. Eggens har i alla fall tidigare haft en representant i XR:s styrelse.

XR Logistiks styrelseordförande Per-Anders Gustavsson, säger att så är det inte längre, men att det inte har med dieselhärvan att göra.
– De lämnade styrelsen april 2016 och då var härvan inte känd, säger han.

John Eggens Åkeri AB är som sagt anslutet till XR Logistik och Per-Anders Gustavsson tycker att hela situationen är bekymmersam.
– Vi tar hårt på vår policy. Våra kunder ska kunna lita på att vi levererar enligt den. Vi har haft tilltro till våra transportörer och det som hänt, är som ett nackskott. Att kunder har förtroende för vårt företag är viktigt, säger Per-Anders Gustavsson.

XR:s styrelse har fattat beslut kring John Eggens Åkeri AB och att dessa är under verkställighet.

I Sveriges Åkeriföretag Skaraborgs styrelse, har tidigare en familjemedlem i det familjeägda John Eggens Åkeri AB suttit. Har hans utträde att göra med dieselhärvan?
– Vi vet inte varför han lämnade styrelsen 2016, svarar regionchef Thomas Broström.

I styrelsen som revisor, hittar vi emellertid en representant från Varolas Åkeri AB. Ett åkeri som omfattas av Skatteverkets utredning. Kommer han att kunna sitta kvar?
– Hela situationen är olustig, säger Broström. Styrelsemedlemmarna är en fråga för valberedningen som får titta på den saken.

Proffs följer nu utvecklingen och vi återkommer sannolikt i ämnet.

Om artikeln

Publicerad: 2018-02-13 16:32
Kategori: Nyheter
Taggar: Dieselhärva John Eggens Åkeri AB Moms Skatteverket Varola Åkeri AB