Proffs rättar:

Fel i artikeln om Ekol i den tryckta tidningen

Även solen har sina fläckar, brukar man säga. Och "fläcken" i det här fallet är en layoutmässig miss i det senaste numret av Proffs (nr 2-2018), i artikeln om Ekols etablering i Sverige.

I det senaste numret av Proffs, nr 2-2018, har ett layoutmässigt fel gjort att fel text har publicerats på sidan 5 under rubriken ”Därför öppnar Ekol kontor i Sverige”.
– Det är en gammal text, till en helt annan artikel som har råkat ligga kvar. Något som vi helt har missat i korrekturläsningen, förklarar Göran Rosengren, ansvarig utgivare på Proffs.

– Vi beklagar det inträffade och kommer att publicera rätt text i nästa nummer, men även här och nu, tillägger han.

Du som läser tidningen i vår app finner den rätta texten i ”textläget”.

Så här skulle det vara:

Därför öppnar Ekol kontor i Sverige

Av Heidi Bodensjö

Sverige blir det sextonde landet Ekol etablerar sig i med egen verksamhet. Varför behöver de ett kontor i Sverige när de redan har kontor inom EU?

– Vi vill komma närmare våra nordiska kunder, svarar Jarmo Halonen, Nordenansvarig. Uppstarten kommer att ha fokus på kundbranscher inom detaljhandeln, elektronik samt papper och trä.

Från Göteborg ska de stödja hela den nordiska marknadsutvecklingen och Halonen säger att de signaler man får, är att kunderna vill ha kontakt med lokala kontor. Under de första två åren strävar de efter att ha trettio anställda och en årlig omsättning på 30 miljoner euro.

Vad mer exakt kommer ni att göra i Göteborg som era andra kontor i EU inte kan göra?
– Vi ska, enkelt uttryckt, skaffa kunder vars gods vi ska transportera, säger han.

”Ingen drömstart”
Kontoret i Göteborg och den utökade verksamheten bland annat via navet mellan Trieste och Kiel, kommer att leda till att fler av Ekols ekipage, såväl turkiska som EU-registrerade, kommer att synas i Sverige. Ska ni ha egna, svenskregistrerade fordon i Göteborg?
– Nej, det är i nuläget inte intressant, säger han. Vi håller emellertid på att skriva kontrakt med svenska åkare just nu.

De svenska underleverantörerna kommer även de att dirigeras via Istanbul.

Vi har emellanåt kommit i kontakt med Ekols ekipage då det uppstått problem vid poliskontroller och strax före julen 2017 kom en topp med fem ekipage under en vecka. Knappast en drömstart för Ekol Nordic, säger Halonen. 

Påverkar varumärket
Hur ett företag med full kontroll ändå får problem med polisen, finner sin förklaring hos underleverantörerna, anser Ekol.
– Våra egna fordon vet vi allt om, men våra underleverantörer kör inte endast vårt gods, säger han. Därför vet vi inte när de åtar sig körning, om de redan har, exempelvis, förbrukat sina cabotagetransporter.

Ekol har förtroende för sina underleverantörer, men det har uppenbarligen missbrukats av en del. Även om Ekol inte har gjort sig skyldiga till något brott i de aktuella fallen, är det ändå deras namn som syns i sammanhanget och det kan påverka företagets trovärdighet. Jarmo Halonen säger att man har insett att de måste bli bättre på att få kontroll på underleverantörerna.

Hur ska ni komma tillrätta med det då?
– I Sverige skriver vi till exempel kontrakt med svenska åkerier och vi kommer att sträva efter att fler av våra underleverantörer ska köra endast vårt gods, avrundar Jarmo Halonen.

Om artikeln

Publicerad: 2018-02-25 17:27
Kategori: Nyheter
Taggar: Ekol Tillrättaläggande