Godsflytt med musklick i fokus på branschmässa

Innebörden och betydelsen av ordet transport skiljer sig åt beroende på vem man frågar. För åkeriet betyder transport oftast något fysiskt som utförs i verkligheten i alla sorters väder. För andra kan transport betyda IT och beskrivs med uttrycket "med ett klick på musen får kunden godset", ett klick som utförs inne på ett varmt kontor. Göteborgs Logistik & Transportmässa, som vi besökte i november, hade ett tydligt fokus på det sistnämnda.

Mässan dominerades helt av IT, mycket IT, en hel del konferenser på teman som innehåller ännu mer IT, smarta lagerlösningar, lite truckar och specifika high-techlösningar som väl representerar logistikutbudet på mässan.

Transporterna representeras av lite tåg, lite fartyg och de tre transportföretagen Skaraslättens Åkeri AB, Postnord och nykomlingen Ortima som inte ens tillsammans förmår lyfta upp verklighetens fysiska transporter till ytan.

Väl på plats passar vi på att besöka Malmö stads monter eftersom Malmö expanderar och vi vill fråga hur de ska kunna hantera ännu fler lastbilar i området där det redan finns problem relaterade till uppställda fordon, något Proffs tidigare skrivit en större artikel om.

I montern presenterar de Malmö Industrial Park i Norra Hamnen som byggs på en yta av 750 000 kvadratmeter där det ska etableras hamnrelaterade verksamheter, logistik- och lagerverksamheter samt tillverkningsindustri inom området samt möjlighet att etablera servicefunktioner med koppling till dessa verksamheter.

Detta kommer att öka antalet lastbilar i området. På vilket sätt kommer ni att integrera dem i en redan ansträngd miljö, frågar vi en av representanterna i montern.
– Vi ansvarar inte för något annat än området vi utvecklar, svarar han. Vi har trafik morgon middag och kväll då de ska hämta och lämna sina enheter och sedan åka därifrån.

Han hänvisar till andra instanser i Malmö stad som ansvarar för gatorna. Han upplever inte det vi berättar om som något problem som de ska hantera. När vi ställer fler frågor om nedskräpningen, avbryts intervjun.
– Jag vill inte bli citerad i detta, avslutar han.

I Göteborgs Hamns monter träffar vi Jacob Minnhagen och frågar om konflikten i hamnen har påverkat företaget.
– Det har skadat hamnens trovärdighet och det kommer att ta tid att bygga upp det igen, utöka och att få tillbaka kunder som lämnat, säger han. Denna sommar har varit den värsta hittills.

Göteborgs Hamn står bakom APM:s arbete i en hamn som är under förändring. För att möta kundernas krav på flexibilitet och service, krävs nytänk och det traditionella arbetssättet behöver både om- och utvärderas.
– Vi förstår att det är en svår process, men hoppas parterna ska komma överens, säger han.

Tidigare var en planerad fördjupning av farleden in till hamnen en prioriterad satsning i Trafikverkets budget för 2018. Så är det inte längre. Har det att göra med konflikten?
– Så kan det kanske vara, men jag hoppas ändå att det kommer att genomföras, avslutar Minnhagen.

Innan vi lämnar mässan, talar vi med Ortimas representant Andrej Svirko som berättar att de ofta är ute på mässor, men att detta är första gången de är på en Nordisk sådan och han är förvånad över att det är så få åkerier på plats.
– I andra länder är det många åkerier på mässorna som marknadsför sig och vi knyter kontakter, säger han. Betydelsen man lägger i ordet transport är uppenbarligen inte samma i alla länder.

Ortima har Proffsläsaren tidigare kommit i kontakt med och vi återkommer med en längre intervju med dem i ett kommande nummer av tidningen.

När vi summerar vår upplevelse av årets mässa, kommer tanken att tekniken rusat långt i förväg och lämnat de fysiska transporterna bakom sig. I samtalen och i föreläsningar om framtiden ser allt snyggt och prydligt ut. Långt borta är social dumpning, bristfälliga fordon, rattfyllor och allt det vi så ofta måste skriva om.

Om artikeln

Publicerad: 2017-11-28 16:12
Kategori: Nyheter
Taggar: APM Branschmässa Göteborgs hamn Malmö stad