Åkeriet sades upp med omedelbar verkan efter att det uppdagats att en av deras chaufförer hade tankat 2 334 liter diesel på ett kort som tillhörde ett annat åkeri.Fotograf: Lastbilsfoton.se

Tankade på upphittat kort – förlorar körning för Södra

Ett borttappat tankkort hittades av en chaufför på ett annat åkeri. Chauffören tankade därefter totalt 2 334 liter diesel. När detta uppdagades, ledde det till att chaufförens arbetsgivare omedelbart förlorade kontraktet med sin uppdragsgivare, Södra. Saken har även polisanmälts.

Det var under förra veckan det uppdagades att Mattias & Tobias Transport Ljungbyholm AB hade tankat diesel på ett annat åkeris tankkort. Detta bekräftas av Roger Virdelo på Södra. Har ni avslutat samarbetet med åkeriet?
– Ja, Södra har idag valt att avsluta samarbetet med MT Transport i Ljungbyholm med omedelbar verkan, bekräftar han. Detta är kopplat till dieselkortet som försvann i Mönsterås och som tankades på i Mönsterås och i Långasjö. 

Förtroendet från Södras sida gentemot MT Transport är borta, säger han och de kom därför överens om att gå skilda vägar. Södra vill också lyfta fram att det har inget med virkeshanteringen att göra och chaufförerna har inte heller gjort något fel. De har samarbetat och visat hög yrkesstolthet i frågan, sammanfattar Roger Virdelo.

Mattias Bergsten på Mattias & Tobias Transport Ljungbyholm AB är besviken på det som hänt. Han menar att chauffören redogjort för att det som inträffat inte gjordes med avsikt och att åkeriet inte varit delaktigt i det som hände.
– Det var en anställd som i slutet av veckan tankade sitt fordon i Mönsterås och startade pumpen med vårt kort och kod, säger Mattias. Medan pumpen gick, kontrollerade han däck och annat.

När pumppistolen löste ut, satte han tillbaka den i pumpen och startade om. Han använde det kort som låg bredvid hans handskar på pumpen. Där någonstans har något gått fel, menar Mattias. Senareblir han kontaktad av Södra som ställer frågor kring tankningen varpå han tar kontakt med den anställde och ber honom prata med Södra.
– Han talade med Södra och förklarade samma sak som han gjort för mig och sedan när vi hade möte tillsammans med Södra, berättade han samma sak ännu en gång, säger Mattias.

Han upplever chaufförens berättelse som trovärdig och han ser inte vilka personliga fördelar denne skulle haft av att tanka diesel i åkeriets bilar med någon annans kort. Trots chaufförens redogörelse, bestämdes det gemensamt att man skulle avbryta samarbetet. Den anställde är inte längre kvar på åkeriet. 

På AB Fårbo Åkeri är det Pär Henrysson som berättar att en av deras förare tappade sitt tankkort i Mönsterås natten torsdag till fredagen den 29 september.
– Även om vår förare har förvarat tankkortet nära koden betyder inte det att någon annan kan ta sig rätten att använda det, säger han och berättar att den natten tankades det olovligen 160 liter på deras kort.

Tankstället i Mönsterås ligger inne på Södras område i närheten av mätstationen och han menar att om en annan förare hittar ett kort som inte är det egna, kan han lämna in det på mätstationen, något som enligt Pär är brukligt.
– Samma kort användes sedan olovligen under lördagen den 30 september ett antal gånger, men då i Långasjö, säger han.

Han radar upp att klockan 11.26 tankades det 600 liter, klockan 11.32 ytterligare 600 liter, klockan 11.37 försvann ännu en gång 600 liter och avslutningsvis, klockan 11.41 tankades det 374 liter.
– En total mängd av 2 334 liter. Självklart har vi polisanmält detta, sammanfattar Pär Henrysson på Fårbo Åkeri.

Om artikeln

Publicerad: 2017-10-10 13:51
Kategori: Nyheter
Taggar: Drivmedelskort Fårbo Åkeri MT Transport i Ljungbyholm AB Södra