Fotograf: Gronlunds.se

Grönlunds inför slumpvisa drogtester

Grönlunds inför slumpvisa alkohol- och drogtester för både personal och elever. Genom policyn hoppas man bland annat att fler ska följa utbildarens exempel och jobba hårdare för en drogfri trafikmiljö.

Grönlunds alkohol- och drogpolicy är framförhandlad tillsammans med Unionen. Just alkohol och droger är en allvarlig orsak till ohälsa i samhället och som arbetsgivare och utbildningsanordnare vill Grönlunds vara ett föredöme.
Som ett led i den målsättningen, inför man nu slumpvisa alkohol- och drogtester.

Grönlunds Yrkesutbildningar bedriver utbildning på drygt 20 orter i Sverige och har cirka 220 anställda. Därmed omfattas en stor grupp elever av utbildarens testverksamhet.

Som en av de första i branschen väljer vi att på detta sätt belysa vardagens drogproblem genom nolltolerans på vår arbetsplats och våra utbildningar, skriver man i ett pressmeddelande.

Hos Grönlunds hoppas man också på att policyn ska ge ringar på vattnet och uppmärksamma fler människor till ökad avhållsamhet av alkohol i vardagen, men också i trafiken.

Man betonar i sammanhanget att Sveriges yrkesförare har en lägre alkoholkonsumtion i anslutning till körning än privatbilister. Undersökningar som gjorts har visat på tydligt negativ inställning till alkohol och körning inom yrkesgruppen.

Som samarbetspartner i testerna anlitar Grönlunds Yrkesutbildningar European Drug Testing Service (EDTS).

Om artikeln

Publicerad: 2016-02-22 10:52
Kategori: Nyheter
Taggar: Alkohol Droger Trafiksäkerhet Unionen Yrkesutbildning