Fotograf: Göran Rosengren

Hundratals polisfordon kördes olagligt på grund av ”skattemiss”

Hundratals polisfordon körde olagligt när fordonsskatten inte blivit inbetald till Transportstyrelsen. Skatteverket beviljade omgående en kollektiv dispens tills betalning erlagts.

Obetald fordonsskatt innebär att fordonet inte får köras på vägarna. Görs det ändå, blir det dryga böter. Här handlar det om polisens bilar och hur vanligt, om ens möjligt, är det att få dispens? Än mindre en kollektiv dispens.

För att ta reda på detta, gjorde Proffs en så kallad ”Wallraff”. Vi kontaktar Skatteverkets enhet för fordonsskatter utan att avslöja att vi ringer från en tidning. Vi vill veta om det är möjligt att få dispens för fordonsskatten och vilka kriterier som ställs.

Vi berättar för Skatteverket att den person som har till uppgift att betala in fordonsskatten för våra fordon, inte har gjort det och när det upptäcks, fungerar inte vårt bank-ID. Kan vi få dispens tills banktjänsten fungerar? ”Nej”, blir svaret från myndigheten som är den enda som kan utfärda dispensen.

Vi får veta att vi måste ha koll på de fordon vi ska köra och att det krävs synnerligen tungt vägande skäl för att få dispens. Alltså räcker inte våra skäl och blir vi stoppade av polisen, får vi böter.

Nu vet vi vad som gäller och ringer därför tillbaka till Skatteverket för att ställa frågor under vår rätta identitet, i egenskap av journalist. Hur kan polisen få dispens, dessutom en kollektiv sådan, när de inte följt upp att betalningen kommit fram? Kontorschef Margareta Ekblom i Örebro svarar:
– Här handlar det som vi förstår det om ett tekniskt problem och inte försumlighet, säger hon. Och att vi delade ut en kollektiv dispens, är för att fordonen är viktiga för samhällets säkerhet.

Det är väl försumlighet när ingen kontrollerat att betalningen fungerat? Men sådana frågor menar Ekblom att polisen bättre kan svara på.

Det är Iréne Näsman, chef för Polisens Administrativa Center, PAC, i Linköping som får uttala sig om saken. Hon berättar att det handlar om många fordon. Antalet obetalda fakturor är 110, men en faktura kan gälla flera fordon. Vilka regioner som drabbats av detta, vet hon inte heller.

Det är andra gången i år som polisens fordon får en kollektiv dispens av samma anledning.
– I somras installerades ett nytt system för att läsa in filer, berättar hon. Ganska snart fick vi felmeddelande om att betalningar inte hade gått iväg och vi fick söka dispens för fordonen som då berördes.

Händelsen föranledde nya rutiner efter att felet lokaliserats, men ändå händer det igen.
– Det var ett annat fel den här gången och vi fick inget felmeddelande utan det upptäcktes när Transportstyrelsens påminnelser kom, förklarar Näsman och berättar att man fortsätter söka efter felet är och har skärpt rutinerna för uppföljning.

Det handlar om viktiga fordon, har det blivit en lucka i och med omorganisationen, som gjort att en ansvarig för detta saknas?
– Nej, detta är ett systemtekniskt fel, säger Näsman.

Hon undandrar sig inte det faktum att det är hon som ytterst är ansvarig och att rutinerna nu har skärpts ytterligare.
– Den fjärde november gick betalningarna igenom och med de nya rutinerna, ska detta inte behöva upprepas, avslutar Iréne Näsman.

Om artikeln

Publicerad: 2015-11-06 15:15
Kategori: Nyheter
Taggar: Fordonsskatt Polis Skatteverket