Skärpta påföljder för olaga cabotagekörning

Regeringen har i dag fattat beslut om en lagrådsremiss om ändringar i yrkestrafiklagen.
Förslaget innebär att sanktionsavgifter införs i stället för, som i dag, böter för den som överträder bestämmelserna om cabotagetransport på väg.

Sanktionsavgifterna bör fastställas till en nivå som blir avskräckande och riktar sig till näringsidkaren. Syftet är att få till en rättvis och effektiv konkurrens inom godstransportbranschen, skriver Näringsdepartementet i ett pressmeddelande.
På vilken nivå sanktionsavgifterna ska ligga, nämns inte.

– Det är viktigt att det finns en fungerande transportmarknad i Europa som gör att handeln kan öka samt att fler jobb kan växa till. En förutsättning för detta är konkurrens på lika villkor. Därför arbetar regeringen med att stävja fusket och öka regelefterlevnaden i branschen, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

Om artikeln

Publicerad: 2014-05-08 14:13
Kategori: Nyheter
Taggar: Lagrådsremiss Näringsdepartementet Olaga cabotage