Fotograf: Bilprovningen

MAN och Mercedes bäst, men -

Fortsatt nedslående statistik från Bilprovningen

Statistiken för 2013 är i princip oförändrad sedan 2012. Fortfarande underkänner Bilprovningen hela 65 procent av de tunga lastbilarna, främst till följd av anmärkningar på bromsar. Positivt är de nya vinterdäcksreglerna. Färre tunga lastbilar underkändes på grund av bristande däck under det första kvartalet 2013 än under motsvarande period 2012.

Under 2013 kontrollbesiktade Bilprovningen 34 452 tunga lastbilar (totalvikt över 3,5 ton). Det motsvarar runt 45 procent av den totala marknadsvolymen.

Skicket på de tunga lastbilarna är anmärkningsvärt, skriver Bilprovningen i ett pressmeddelande. Det är dessutom i princip oförändrat sedan 2012. Av samtliga tunga lastbilar som Bilprovningen kontrollbesiktade under föregående år underkändes hela 65 procent! 44 procent hade så pass allvarliga brister att de underkändes med krav på återbesök och efterkontroll. 26 procent underkändes till följd av anmärkningar på bromsar. Det var den enskilt största orsaken. Statistiken visar vidare att hela 17 procent underkändes även vid efterkontrollen.

– Hur ägarna sköter sina tunga fordon är avgörande för besiktningsresultatet. Fordon som underhålls är helt enkelt trafiksäkrare. Statistiken visar att det finns ett fortsatt behov av vår verksamhet samt kontinuerlig uppföljning av hur det går, säger Bilprovningens vd Benny Örnerfors.

Lägst andel underkända tunga lastbilar hade Gotlands län med 37 procent. Högst andel underkända hade Södermanlands, Västmanlands och Västernorrlands län med 72 procent.

Lastbilar med en totalvikt över 16 ton hade ett sämre besiktningsresultat än de lättare lastbilarna (över 3,5 ton, men under 16 ton). Av de tyngre lastbilarna underkändes 67 procent, varav 46 procent med krav på efterkontroll. Av de lättare tunga lastbilarna underkändes 60 procent, varav 38 procent med efterkontroll.

Bland de stora tillverkarna har de tyska märkena MAN och Mercedes-Benz bäst resultat i besiktningsstatistiken 2013 med 37 respektive 38 procent underkända med krav på efterkontroll. Sämst har Scania och DAF med 46 respektive 47 procent underkända med krav på efterkontroll.

2013 infördes nya vinterdäcksregler för tunga lastbilar innebärande att mönsterdjupet ska vara minst 5 mm på samtliga däck och att drivande axlars samtliga däck ska vara vinterdäck eller likvärdig utrustning. Besiktningsresultatet visar att de nya reglerna kan ha haft en positiv effekt eftersom statistiken för lastbilarnas däck förbättrades från 4,8 till 4,5 procent underkända under det första kvartalet 2013 jämfört med motsvarande period 2012.

Tabeller med besiktningsresultatet för tunga lastbilar och länsvis hittar du här.

Om artikeln

Publicerad: 2014-01-15 15:52
Kategori: Nyheter
Taggar: 2013 Besiktningsstatistik Bilprovningen