Sju av tio åkerier måste förbättra arbetsmiljön

Arbetsskadorna ökar stadigt inom transportbranschen. För att kartlägga riskerna och förbättra säkerheten har Arbetsmiljöverket under tre år inspekterat drygt 2 000 åkerier över hela Sverige. Sju av tio har fått krav att förbättra sin arbetsmiljö.

Transportbranschen innefattar många olika verksamheter, som lagerarbete med truckar, slamtömning, järnvägstransporter, flyttjänster, dagstidningsdistribution med mera. Skadorna inom transportbranschen har ökat med 18 procent från 2008 till 2012.

De mest utsatta är lastbils- och långtradarförare. De står bakom mer än 80 procent av de anmälda arbetsskadorna. Truckförare är även de en utsatt grupp.

De vanligaste skadeorsakerna är fall från exempelvis flak eller lastbryggor eller att man snubblar och halkar på till exempel is och snö och att man förlorar kontrollen över sitt fordon.

Konkurrensen mellan olika åkerier har skärpts, konstaterar Arbetsmiljöverket. Vid upphandling tas inte tillräcklig hänsyn till personalens arbetsmiljö och arbetstider.

– Arbetsmiljöverket ser att säkerhets- och arbetsmiljöarbetet inom transportbranschen utarmas allt mer, säger Leif Arvidsson, arbetsmiljöinspektör vid verkets Växjödistrikt. En av orsakerna kan vara att små transportföretag ofta är i beroendeställning till större transportföretag eller till speditörer.

– Pressade leveranstider får förare att offra sina raster för att ta en extra lastning, eller får dem att lägga på en extra körning under ett nattskift. Arbetsgivarna tummar även rejält på att ge nyanställda introduktion.

Under den treåriga tillsynskampanjen har Arbetsmiljöverket ställt runt 7 000 krav på de inspekterade åkerierna. Vanligast är:
Krav på det förebyggande arbetsmiljöarbetet där 3 948 krav ställts på sådant som policydokument, riskbedömningar och introduktion av nyanställda.
Medicinska/sociala krav där 1 803 krav ställts om sådant som första hjälpen, ergonomi och psykosociala krav där bland annat hot och våld ingår.
Teknik, 979 krav om bland annat maskiner och lyftanordningar, truckar och andra fordon.
Yrkeshygien, där 455 krav ställts om exempelvis kemiska risker, bland annat beträffande truckladdningsplatser och kemikaliehantering.

Om artikeln

Publicerad: 2013-10-03 12:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Arbetsmiljö Arbetsmiljöverket Arbetsskador