Trafikfarliga gubbar...Fotograf: Göran Rosengren

Jordgubbar hot mot trafiksäkerheten

Nu inleds säsongen då det sker försäljning av jordgubbar och andra bär längs våra vägar. Många säljare riskerar sitt och andras liv genom att de står olagligt placerade och därmed skapar trafikfaror.

Trafikverket kommer att uppmärksamma försäljningen av jordgubbar och andra bär längs vägarna. All vägförsäljning är tillståndspliktig och tillstånd ges först efter att frågan om trafiksäkerheten på det tänkta försäljningsstället har prövats.
– Vi oroar oss över försäljning utmed våra vägar som sker på ett sätt som kan leda till förfärliga olyckor, säger Lars Ekman, trafiksäkerhetsexpert på Trafikverket.

Vid en ansökan gör trafikingenjörer en bedömning, i dialog med den sökande, om platsens lämplighet ur trafiksäkerhetssynpunkt. Om platsen bedöms olämplig kan försäljaren bli hänvisad till en annan plats.

Flera kriterier gäller för att få ett tillstånd, bland annat måste försäljaren vara placerad på visst avstånd från vägområdet och bilar ska kunna köra in och ut igen från försäljningsplatsen på ett säkert sätt. Ett exempel på en sådan plats kan vara en rastplats.

Tillståndet ska finnas med på plats och kunna visas upp vid förfrågan. Försäljare som inte kan visa upp ett tillstånd kan polisanmälas.

Som köpare har man också ansvar att göra ett klokt beslut om platsens lämplighet innan man stannar till för att göra sina inköp.

En tumregel är att aldrig stanna längs vägar med hastighetsgräns högre än 80 km/tim. Vid dessa ska det nämligen inte finnas någon som har tillstånd att sälja.

Om artikeln

Publicerad: 2012-06-08 15:10
Kategori: Nyheter
Taggar: Jordgubbar Trafiksäkerhet