Aktiva stödsystem ökar trafiksäkerheten

Nya aktiva stödsystem i fordon ger goda resultat ute i verklig trafik visar en omfattande studie som Forskningscentrumet Safer vid Chalmers har gjort. För en personbil med adaptiv farthållare och kollisionsvarnare minskar exempelvis risken för att på motorväg köra på fordonet framför med upp till 42 procent. För lastbilar minskar risken med 15 procent.

Studien ingår i EU-projektet Eurofot. I den svenska delen av projektet har 100 personbilar och 30 lastbilar försetts med kameror och sensorer som registrerat varje sekund av körningen under 18 månader. Det har resulterat i 75 terabyte kördata och filmer av förare, och att förarens beteende vid varje liten incident kunnat studeras och utvärderas.

– Filmerna har analyserats tillsammans med data från fordonens egna system, som registrerar varje rattrörelse och inbromsning. Totalt har data från 7 miljoner körda kilometer samlats in, vilket är en enormt mycket och unikt i Europa, säger Helena Gellerman, projektledare på forskningscentrumet Safer.

Resultatet av studien är entydigt – de testade stödsystemen ökar trafiksäkerheten. Tydligast är det för adaptiv farthållare och kollisionsvarnare, system som håller ett givet avstånd till framförvarande fordon och varnar föraren om det krävs en kraftig inbromsning. Finns det risk för kollision bromsar systemet automatiskt fordonet om föraren inte reagerar på varningen.

– Störst är effekterna på motorväg där risken för att köra på bilen framför minskar med upp till 42 procent för personbilar och 15 procent för lastbilar, säger Jonas Bärgman, forskningsledare på Chalmers. Dessutom upplever förarna en större komfort, och drygt 90 procent känner sig säkrare med stödsystemen påslagna.

Studien visar även en positiv effekt av övriga testade stödsystem, som varnar vid ofrivilligt filbyte, trött förare och fordon i döda vinkeln. Antalet incidenter här är dock förhållandevis få, och därför är underlaget ännu inte tillräckligt stort för att ge statistiskt hållbara prognoser om minskade olycksrisker. Insamlingen av data pågår dock fortfarande.

Eurofotprojektet omfattar 28 parter och har pågått i närmare fyra år. Svenska parter är Safer vid Chalmers, Volvo Personvagnar, Volvo Lastvagnar, VTI och SP.

Om artikeln

Publicerad: 2012-06-27 19:02
Kategori: Nyheter
Taggar: Eurofotprojektet Trafiksäkerhet