Fotograf: Tommy Holl

Gamla "nyheter" blir som nya:

Lastbil 2012 tar dig 60 år tillbaka i tiden

Lastbil 2012 på Elmia i Jönköping öppnar om ett halvår. Men sedan länge arbetas det febrilt med arrangemanget. Idag har 327 företag bokat sina montrar, vilket betyder att drygt 90 procent av den tillgängliga monterytan nu har tagits i anspråk av branschföretagen.

I vanlig ordning kommer Åkerihistoriska Sällskapet inom Sveriges Åkeriföretag att arrangera en veteranbils-?utställning. Nytt för i år blir att de kommer att jobba ännu mer med miljön runt omkring utställningen.
– Förra mässan var det första gången som veteranbilsutställningen arrangerades inomhus. Utfallet blev så bra att vi snabbt bestämde oss för att utställningen skulle utökas till att även inkludera arbetsmiljöer från förr, säger Donald Ramström från Åkerihistoriska Sällskapet.

Tanken med veteranbilsutställningen är att besökarna ska få en oas på mässan där det finns möjlighet att stanna upp ett ögonblick, titta på gamla fordon, umgås, låta nostalgin flöda samt även reflektera över hur oerhört fort fordonsutvecklingen har gått. När det nu blir aktuellt att inkludera arbetsmiljöer från förr så kommer det även bjudas tillfälle att reflektera över hur snabbt yrkesförutsättningarna inom åkerinäringen har förändrats.

– Vi jobbar för fullt med att skapa förutsättningar för att bygga upp spännande miljöer runt omkring veteranbilsutställningen. Hittills har vi fått klart med en serviceverkstad samt en åkericentral där inredningen kommer från 50- och 60-talen. Mer är dessutom på gång, avslutar Donald Ramström.

Lastbil 2012 pågår mellan den 22 och 25 augusti.

Om artikeln

Publicerad: 2012-02-27 16:14
Kategori: Nyheter
Taggar: Elmia Lastbil 2012 Veteranlastbilar