Bussbranschen applåderar förslag om avgasrening

Transportstyrelsen har lagt fram ett förslag för vilka krav som ska gälla för utrustningar som eftermonteras på bussar för att minska avgasutsläppen. Ett efterlängtat förslag som applåderas av Svenska Bussbranschens Riksförbund (BR). Förslaget är nu sänt till EU för notifiering.

Idag finns teknik som gör att lite äldre bussar enkelt kan förses med utrustning som gör att de släpper ut mindre miljöskadliga ämnen. Dock har det fram tills nu saknats regelverk för hur denna tilläggsutrustning ska besiktigas och godkännas, vilket gjort att svenska bussägare varit hänvisade till att köpa en helt ny buss om de vill köra i de särskilda miljözoner som finns i många städer i Sverige och Europa. Att skrota en några år gammal buss och köpa en ny innebär resursslöseri, med naturtillgångar som stål och aluminium såväl som med pengar.

Transportstyrelsen har nu lagt fram ett förslag för vilka krav som ska gälla för utrustningar som eftermonteras på tunga fordon, som bussar, för att minska avgasutsläppen. I förslaget finns en beskrivning av hur sådan utrustning ska typgodkännas och hur fordonets nya miljöklass efter godkänd montering ska framgå av ett nytt registreringsbevis.

– Det här regelverket efterfrågas av våra medlemmar. Som förbund har vi därför i flera år arbetat med frågan. Genom att vi med fakta kunnat visa på de orimliga konsekvenser för miljön och företagens ekonomi som dagens regelverk innebär har vi nu fått förståelse för branschens krav. Det här är en glädjande nyhet, säger Anna Grönlund, förbundsdirektör för BR.

– Transportstyrelsen inser att frågan är viktig och har utarbetat ett förslag för godkännande av eftermonterad utrustning.  Förslaget förväntas träda i kraft 1 juli 2012 men Transport­styrelsen ger möjlighet att söka undantag under en övergångs­period innan förslaget träder i kraft. Den som vill efterkonvertera ett fordon under övergångsperioden vänder sig till en tillverkare av konverteringsutrustning som i sin tur söker undantag för att montera den godkända utrustningen på fordonet, säger Transportstyrelsens generaldirektör Staffan Widlert i en kommentar.

Det som nu krävs rent formellt är att EU godkänner regelverket och att Bilprovningen skapar en rutin för att besiktiga, godkänna och intyga utrustningens giltighet.

Om artikeln

Publicerad: 2012-01-19 10:33
Kategori: Nyheter
Taggar: Avgasrening Bussbranchen Lagförslag