Ökad kontroll ska motverka social dumpning

Det ska bli mer riskabelt att utföra olagligt cabotage i Danmark. Det är den danska röda regeringen och partiet Enhetslistan som skrivit ett avtal om social dumpning som innebär att ökad kontroll och högre böter för utlänningar som kör olagliga godstransporter. Enligt avtalet satsas 65 miljoner danska kronor på satsningen, som också omfattar fler branscher.

När det gäller cabotage har EU inskränkt cabotaget till tre körningar per vecka. Många inom branschen är dock övertygade om att många utländska, i synnerhet östeuropeiska chaufförer kör långt mycket mer och det till för låga löner jämfört med gällande avtal.

De politiska åtgärderna har ett brett politiskt stöd i Folktinget, den danska Riksdagen, som dels höjer bötesbeloppet från 4 000 kronor till 10 000 kronor, dels ökar antalet poliskontroller.

Slutligen ska Folketinget skapa ett utskott som ska undersöka de juridiska möjligheterna att ingripa mot social dumpning. Redan innan talas det om administrativa böter, bättre indrivning av krav och kontroll av företagen i deras hemland.
– Vi ska säkra att vårt näringsliv inte utsätts för ojust konkurrens från företag som inte spelar enligt regelerna, säger näringsminister Mette Frederiksen (s).

– Om arbetskraft för halva priset eller mindre blir normen, har vi inte råd med vår välfärd. Med det här avtalet har vi säkra ett kraftigt lyft av myndigheternas insats på det här området, påpekar näringslivsutskottet ordförande Finn Sørensen (EL).

Om artikeln

Publicerad: 2011-12-07 16:07
Kategori: Nyheter
Taggar: