Fördjupade studier om 90-tonsekipage mellan Kaunisvaara och Svappavaara

Ett intensivt arbete pågår med att förbättra logistiken för de kommande malmtransporterna från Kaunisvaara till omlastningsstationen i Svappavaara.  Trafikverket och Northland Resources AB fortsätter det gemensamma arbetet genom att genomföra fördjupade studier med fordonsvikter på upp till 90 ton.

Syftet är att studera hur logistikkedjan med bland annat transporttider påverkas av olika lastvikter, men även hur den ökade lastvikten påverkar vägar och framförallt broar längs sträckan.
– Northland behöver en fungerande transportlösning och en av Trafikverkets uppgifter är att finna effektiva transportkedjor för näringslivet, säger Magnus Sundling, Projektledare på Trafikverket Region Nord.  
 
Det gemensamma arbetet förväntas ge svar på ett antal faktorer som är viktiga för logistikkedjan.
Det handlar till exempel om att identifiera och verifiera kör- och vilotider och omloppstider för olika bruttovikter men även att ge svar på frågor om bärighet, återhämtningstider med mera.
– En av broarna, den över Tärendöälv, har visat sig tåla en belastning på maximalt 90 tons totalvikt. Vi vill komplettera beräkningarna med ordentliga mätningar, säger Magnus Sundling. Oavsett fordonens slutliga vikt kommer åtgärder att behöva genomföras på sträckan.

Just nu genomförs en åtgärdsvalsstudie som ser på transportfrågan både i närtid och framtid och hur befintlig infrastruktur kan nyttjas mer effektivt innan eventuella investeringar sker i ny infrastruktur. I detta arbete är också dispensfrågan en viktig del.
Nästa steg är att Northland lämnar in en dispensansökan med beskrivning av aktuella fordon och axellaster, totalvikt, med mera, till Trafikverket. resultatet från studien kommer sedan att kunna utgöra grund för den slutliga dispensen.

Om artikeln

Publicerad: 2011-12-20 10:24
Kategori: Nyheter
Taggar: