Bilprovningen till salu

Bilprovningen stationsnät indelas i tre likvärdiga och attraktiva grupperingar, med en jämn fördelning när det gäller läge, storlek och tjänsteutbud. Två av dessa grupperingar bjuds nu ut till högstbjudande. Indelningen ska enligt Bilprovningen skapa goda förutsättningar att ytterligare utveckla tillgängligheten och stationsnätet.

Bilprovningens huvudägare staten tillkännagav i går hur man avser att rösta vid en extra bolagsstämma den 27 januari, då beslut fattas om försäljning av delar av Bilprovningens stationsnät och fastighetsbestånd.
Bilprovningens stationsnät delas in i tre likvärdiga grupperingar: riksgruppen, nordöstra- och sydvästra gruppen och kommer även i fortsättningen att vara rikstäckande, men bli ett betydligt mindre företag.

Den nordöstra gruppen består i huvudsak av stationer i Mälardalen och norra Sverige och den sydvästra av stationer i västra och södra Sverige. Tillsammans har dessa två grupperingar ett rikstäckande stationsnät, vilket skapar förutsättningar för en god konkurrens i hela landet.

Alla grupperingar har en jämn spridning av stationer, tjänsteutbud och kompetens, en bra fördelning när det gäller läge och storlek, och ska enligt planerna säkra en fortsatt god personalförsörjning och effektiv drift i hela landet.
– Vi ser fram emot ytterligare konkurrens och att få möjlighet att konkurrera på lika villkor som andra aktörer, säger Magnus Ehrenstråhle, vd Bilprovningen.

Efter den extra bolagsstämman erbjuds den nordöstra och sydvästra gruppen av stationsnätet till försäljning till högstbjudande.
c och att affären kan slutföras under andra halvåret. För att uppnå största möjliga värde vid transaktionen kommer verksamheten och fastigheterna säljas var för sig.
– Vi ser fram emot försäljningen och är övertygade om att den är bra för oss som bolag, för branschen och för våra kunder säger Kerstin Lindberg Göransson, styrelseordförande i Bilprovningen.

Om artikeln

Publicerad: 2011-12-21 08:21
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilprovningen Försäljning Stationsnät