Sju åkeriorganisationer tillsammans mot otyglat cabotage

Europas åkerier kan hjälpa till att lösa de utmaningar som EU står inför när det gäller hållbarhet, arbete, sociala villkor och säkerhet. Därför måste åkerierna ha rätt att utveckla en hållbar verksamhet som bygger på regelefterlevnad, hög social standard, trafiksäkerhet och rättvis konkurrens. Det säger sju åkeriorganisationer i en skrivelse till EU-kommissionen.

-De ledande åkeriorganisationerna i de fyra nordiska länderna, Österrike, England och Frankrike har länge samarbetat och kämpat för detta. Vi vill bidra till en positiv samhällsutveckling – det är fruktansvärt att se näringen krackelera pga. av oseriösa aktörer som fuskar med regelverket, säger Johan Lindström, vd på Sveriges Åkeriföretag.

Inom EU kan åkeriföretagen utföra tillfälliga inrikes transporter i andra länder än hemlandet, så kallat cabotage. Problemet är att kontrollen av att transporterna utförs enligt gällande regler är obefintlig. Det leder till social dumpning, marknadsstörningar och illojal konkurrens. När nu EU- kommissionen utreder cabotagefrågan igen, är det viktigt att vi tillsammans visar vår uppfattning i denna viktiga fråga, skriver Sveriges Åkeriföretag på sin hemsida.

-Cabotage måste endast tillåtas som tillfällig verksamhet, vilket är fallet idag rent regelmässigt. Cabotage är ett undantag från den normala verksamheten och inget annat. Myndigheterna måste gå samman och garantera en fungerande kontroll så att vi får samma förutsättningar för alla, fortsätter Johan Lindström. Jag tycker det är mycket bra att vi sju organisationer enats om ett gemensamt uttalande som vi nu skickat till EU- kommissionen.

Organisationerna menar att den europeiska ekonomin är beroende av högkvalitativa transporter för att värna sin konkurrenskraft och att organisationerna vill vara en del av lösningen på den ekonomiska krisen och hållbarhetsutmaningen. Men för att kunna vara det måste man ha en sund marknad att verka på, avslutar man.

Om artikeln

Publicerad: 2011-11-22 16:13
Kategori: Nyheter
Taggar: