Mobiltelefonins effekter på bilkörning ska utredas på nytt

Regeringen har nu gett Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i uppdrag att analysera vilka åtgärder som kan vara effektiva för att minimera trafikfarlig användning av teknisk utrustning under körning. VTI ska redovisa uppdraget senast den 1 april 2012.

– Trafiksäkerheten kan förbättras med tekniska hjälpmedel, men fel använt kan den till och med försämras. Eftersom undersökningar visar att förbud har begränsad effekt för trafiksäkerheten, måste vi se vilka andra åtgärder som kan vidtas, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

VTI har tidigare under hösten redovisat ett uppdrag att sammanställa relevant forskning på området, samt erfarenheter från länder som infört förbud mot kommunikationsutrustning. Enligt rapporten försämras förarens körprestation av att prata i telefon. Ingen forskning tyder på att det är farligare att prata i handhållen telefon än att använda handsfree.

Uppgifter som kräver manuell och visuell uppmärksamhet, som att skriva ett sms eller slå ett telefonnummer, påverkar körningen negativt och leder till olyckor.

Studier från andra länder visar att införandet av ett förbud mot användande av handhållen mobiltelefon leder till en minskad användning under ungefär ett år varefter användningen återgår till samma nivå som innan förbudet. Ett förbud har alltså begränsad effekt för ökad trafiksäkerhet.

Utifrån forskningssammanställningen går regeringen nu vidare med dagens uppdrag till VTI för att analysera vilka åtgärder som skulle kunna vara möjliga för att hindra trafikfarlig användning av teknik i fordon.

Om artikeln

Publicerad: 2011-11-24 10:26
Kategori: Nyheter
Taggar: