EU-utskott emot fritt cabotage

EU:s ekonomiska och sociala utskott, ESU, antog under sitt plenarmöte i slutet av oktober sin inställning till vitboken om unionens kommande transportpolitik, som kommissionen varslade om för sju månader sedan. EU:s transportkommissionär kunde bland annat notera att det inte finns något stöd för en liberalisering av cabotagetrafiken.

Transportkommissionär Siim Kallas deltog i mötet och fick bland annat höra på kritik från ESU som kallade kommissionens överordnade mål på 60 procents minskning av koldioxidutsläppen till 2050 som ”orealistisk”.
I linje med EU-parlamentets uttalande i ämnet önskar ESU fler kortsiktiga mål och initiativ.

Utskottet var också skeptisk till kommissionens fortsatta planer när det gäller så kallat ”modal shift”, det vill säga ansträngningarna att flytta mer gods från väg till järnväg.

Slutligen kunde transportkommissionären notera att utskottet inte vill stödja ansträngningarna på en liberalisering av cabotagetrafiken med lastbilar innan det genomförts en betydligt större harmonisering av de sociala och ekonomiska förhållandena inom transportbranschen.

EU:s ekonomiska och sociala utskott, ESU, är ett rådgivande utskott som representerar olika samhällsgruppers intressen, bland annat alla de som arbetar med och inom transport, som till exempel fackföreningar och arbetsgivare.

Utskottet består av 344 ledamöter som representerar olika ekonomiska och sociala grupper. De ska ge sina synpunkter innan EU antar lagar inom många olika områden, som den inre marknaden, utbildning, konsumentskydd, miljö, regional utveckling och sociala och arbetsmarknadsmässiga områden. Utskottet kan också uttala sig på eget initiativ.

Om artikeln

Publicerad: 2011-11-08 11:29
Kategori: Nyheter
Taggar: