DB Schenker satsar för att växa inom livsmedel

DB Schenker fortsätter satsa inom livsmedelssegmentet.
- Det är bara de rena lagringsuppdragen av kylt och fryst vi inte längre ägnar oss åt. Istället fokuserar vi på transporter och crossdocking på våra terminaler, säger Ingvar Nilsson, VD för Schenker AB.
Nyligen invigde han nya kyl- och frysutrymmen på DB Schenkers terminal i Örebro.

Tidigare i år sålde DB Schenker sin verksamhet som innefattade lagring av kylda och frysta produkter.
Men det innebär inte att man slutade som aktör inom livsmedelssegmentet.
– Nej, tvärtom. Vi satsar hårt på transporter av tempererat gods. Vi har kvar alla våra cirka 800 bilar som är utrustade för att köra gods som kräver temperaturkontroll och våra terminaler över hela landet där vi kan göra omlastningar, säger Ingvar Nilsson.

I syftet att fortsätta vara en konkurrenskraftig transportör av livsmedel ser DB Schenker nu över terminalstrukturen i Sverige för att kunna erbjuda cross dockinglösningar för kylt och fryst gods på fler platser i Sverige.
– Vi undersöker var behoven finns, marknaden har ju förändrats de senaste åren och det är viktigt att vara flexibel som transportör, säger Ingvar Nilsson.

Den nya anläggningen i Örebro, som invigdes den 29 november i år, är ett exempel på det. Både kylen och frysen är byggda så att det är lätt att utöka ytan vid behov.

Ett annat tecken på att livsmedel är ett segment som DB Schenker satsar på är att drygt 4 000 personer inom företaget och samverkande åkerier utbildats i livsmedelshantering.
– Det krävs att vår personal är utbildad för att vi ska kunna växa inom segmentet, säger Ingvar Nilsson.

Om artikeln

Publicerad: 2011-11-30 10:41
Kategori: Nyheter
Taggar: