Sänk farten till 30 km/tim!

Sänk farten till 30 km/tim på gator och vägar i alla samhällen runt om i EU. Det är ett av kraven i den plan för ökad trafiksäkerhet som en majoritet av ledamöterna i Europaparlamentet ställt sig bakom.

Inom EU dödas varje år omkring 30 000 människor i trafiken. Tanken med planen är att den siffran ska halveras till år 2020.

Planen för ökad trafiksäkerhet innehåller drygt 100 olika förslag till åtgärder. Förutom sänkt hastighet i tätbebyggda områden vill EU-parlamentet bland annat ha enhetliga trafikregler, trafikskyltar och alkoholgränser i alla medlemsländer.

Andra förslag är alkolås i alla typer av fordon för yrkesmässiga person- och godstransporter och ökad användning av utrustning som varnar för trötthet och bristande koncentration.

Källa: LO:s, TCO:s och Saco:s Brysselkontor

Om artikeln

Publicerad: 2011-10-25 12:09
Kategori: Nyheter
Taggar: