Förare friad i färdskrivarmål

Föraren fälldes i tingsrätten för att han har överskridit längsta dagliga körtid och för att han underlåtit att ta föreskriven rast, detta t...

Föraren fälldes i tingsrätten för att han har överskridit längsta dagliga körtid och för att han underlåtit att ta föreskriven rast, detta trots att kontrollen enligt förarens ombud i rätten, Thomas Morell, inte har utförts på rätt sätt.
– Polismannen kontrollerade enbart förarkortet och utelämnade kontrollen av färdskrivaren, menar Morell.
Domen överklagades till hovrätten, och hovrätten har i motsats till tingsrätten ogillat åtalet.
– Det är viktigt att poängtera i sammanhanget, att allvarliga överträdelser ska lagföras. Dock är det inte acceptabelt att förare rapporteras för överträdelser som aldrig inträffat i verkligheten, kommenterar Thomas Morell, som menar att risken för felaktig rapportering är stor om kontrollen inte utförs på rätt sätt.

Om artikeln

Publicerad: 2011-09-23 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: