Utveckling av yrkesförardirektivet

IRU och European Transport Workers Federation inledde tidigare i år ett gemensamt projekt om utbildning inom transportsektorn. Avsikten med projektet...

IRU och European Transport Workers Federation inledde tidigare i år ett gemensamt projekt om utbildning inom transportsektorn. Avsikten med projektet är att ge en översikt över problem och erfarenheter med införandet av yrkesförardirektivet. Samtidigt ville man kartlägga metoder och lösningar i de olika länderna och försöka få fram vilka problem som var gemensamma i flera länder.
Projektet omfattar också så kallade icke mobila arbetstagare inom transportsektorn som till exempel lagerarbetare och truckförare, vilka utbildningsbehov dessa grupper har och hur dess behov ska kunna tillfredsställas.

Om artikeln

Publicerad: 2011-08-12 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: