Godstrafik i Göteborgs kollektivfiler

Utsläppen av växthusgaser från godstransporter i Göteborgs miljözon ska på kort tid halveras, bland annat genom att använda mindre transportbil...

Utsläppen av växthusgaser från godstransporter i Göteborgs miljözon ska på kort tid halveras, bland annat genom att använda mindre transportbilar i stadskärnorna och låta dem använda kollektivkörfälten.
I Stockholm pågår ett liknande arbete, projektet Clean Truck. Lastbilarna står för endast fem till tio procent av trafiken i Stockholm, men orsakar närmare hälften av trafikens miljöbelastning. Med tolv miljoner kronor i projektmedel kommer Stockholms Stad tillsammans med partners att bana väg för klimatsäkrade transporter.
Mackar för alternativa bränslen ska byggas och nya typer av miljölastbilar ska testas och demonstreras och aggregat med flytande koldioxid för kylbilar ska provas ut. Flera åkerier har anmält sitt deltagande i projektet och förare ska utbildas i bland annat sparsam körning. Totalt ska ett åttiotal miljölastbilar användas.
I centrala Göteborg ska ett stort antal lätta distributionsfordon, som drivs med fordonsgas, användas. Även lastbilar som kör på talloljediesel, RME, rapsmetylester och DME, dimetyleter, ska användas.
Inga tunga lastbilar ska gå in i Göteborgs miljözon. Vid speditörernas befintliga terminaler eller vid nya infartsterminaler ska gods lastas om till lätta, miljövänligare distributionsbilar.

Om artikeln

Publicerad: 2011-08-12 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: