Expertgrupp ska utvärdera cabotaget

EU-kommissionären Siim Kallas har skapat en expertgrupp som ska granska den inre marknaden när det gäller vägtransportgods i Europa. Expertgruppen...

EU-kommissionären Siim Kallas har skapat en expertgrupp som ska granska den inre marknaden när det gäller vägtransportgods i Europa. Expertgruppen, som hade sitt första möte den 27 juli, ska undersöka graden av harmonisering av EU:s inre marknad när det gäller vägtransporterna, samt harmoniseringen av sociala försäkringar, säkerhetslagstiftning och hanteringen av regler och vägavgifter.
Målet är att expertgruppen ska ge EU-kommissionen råd om behov av ytterligare liberalisering av väggodstransporterna i Europa och då i synnerhet reglerna för cabotage, som ska revideras 2013.
Expertgruppen ska presentera sina förslag i maj 2012 och, beroende av resultat, väntas en uppföljning med ett revisionsförslag under 2013.
– Det finns ett behov av att optimera transportsystemet i EU och förbättra effektiviteten och hållbarheten. Det finns fortfarande en rad hinder som måste brytas ner, samtidigt som det finns ett stort behov av harmoniseringar av regler. Jag räknar med att expertgruppen kommer att ge mig råd om hur EU ska koncentrera insatsen för att öka integrationen på den inre marknaden för väggodstransporterna, säger Siim Kallas i en kommentar.
Ledare för expertgruppen är Brian T. Bayliss, professor i nationalekonomi på Universitet i Bath, Storbritannien.

Om artikeln

Publicerad: 2011-08-12 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: