EU oenigt om fordonshöjd

EU-kommissionen har offentliggjort medlemsstaternas kommentarer till kommissionens kommande förslag till nya regler för typgodkännande av lastbilar...

EU-kommissionen har offentliggjort medlemsstaternas kommentarer till kommissionens kommande förslag till nya regler för typgodkännande av lastbilar. Regler som kan medföra att släp kan vara högst fyra meter höga och som ska gälla alla medlemsländer, både i nationell och internationell trafik.
De flesta kommentarer EU-kommissionen fått in, gäller att medlemsstaterna även i framtiden ska kunna ge undantag för vissa fordon när dessa enbart används vid inrikes transporter. De är dock oeniga om det ska vara ett öppet undantag eller om det ska finnas begränsningar, till exempel när det gäller antalet fordon med undantag.
EU-kommissionen har därför föreslagit att man dels tar bort gränsen, dels fastställer en begränsning i hur många fordon som kan undantas från de generella reglerna. Enligt förslaget mellan 250 och 1 000 fordon årligen.

Om artikeln

Publicerad: 2011-08-12 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: