Sopkonflikt gav 3,5 procent

Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Transportarbetareförbundet har sagt ja till medlarnas slutliga hemställan och därmed har konfliktåtgärderna...

Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Transportarbetareförbundet har sagt ja till medlarnas slutliga hemställan och därmed har konfliktåtgärderna avslutas.

Det blir ett tvåårigt avtal med 3,5 procents löneökning. Parterna är också överens om att ta fram riktlinjer för belastningsbegränsning med syfte att förbättra arbetsmiljön.

Ackordslön på hela avtalsområdet som varit huvudskälet till fackets stridsåtgärder kommer inte att införas. Däremot förtydligas möjligheten att kalla till förhandling om att införa ett lämpligt lönesystem i lokala avtal.

Avtalets löneökning med 3,5 procent innebär 775 kr mer i månaden. Samma ökning som 40 000 chaufförer och terminalarbetare fått tidigare i år. Detta är i paritet med övriga arbetsmarknaden.

Om artikeln

Publicerad: 2011-06-17 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: