Koldioxidutsläppen ökade 2010

Utsläppen av koldioxid från drivmedel och bränslen ökade med 4 procent under 2010 till 29,3 miljoner ton enligt Svenska petroleum institutet (SPI)...

Utsläppen av koldioxid från drivmedel och bränslen ökade med 4 procent under 2010 till 29,3 miljoner ton enligt Svenska petroleum institutet (SPI). Orsaken är konjunkturuppgången som leder till fler yrkestransporter och den kalla vintern som lett till ökad användning av eldningsoljor.

Koldioxidutsläppen från dieselbränsle ökade med 8 procent och uppgick till 12,6 miljoner ton under året. Däremot minskade koldioxidutsläppen från bensin med närmare 6 procent till 10,3 miljoner ton.

SPI konstaterar att användningen av förnybara drivmedel innebär en minskning av koldioxidutsläppen med 4 procent, jämfört med om man bara använt fossila drivmedel. Alla siffror är beräknade efter bränslenas innehåll av fossilt kol.

Om artikeln

Publicerad: 2011-06-17 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: