Föreslår lag om vinterdäck redan i år

För att minska olyckor och trafikstörningar där tunga fordon är inblandade föreslår Trafikverket och Transportstyrelsen att det införs krav på...

För att minska olyckor och trafikstörningar där tunga fordon är inblandade föreslår Trafikverket och Transportstyrelsen att det införs krav på vinterdäck för tunga fordon. Närmare bestämt är förslaget att tunga fordon, alltså tung lastbil, tung buss och personbil klass II som väger mer än 3,5 ton, ska ha vinterdäck eller likvärdig utrustning på fordonets drivaxel.
Detta krav går i linje med Tysklands nyligen införda krav på användning av vinterdäck på tunga fordons drivaxel under vintervägsförhållanden. Även Norge har liknande krav.
– Att införa ett vinterdäckskrav är ett viktigt steg mot att öka trafiksäkerheten på tunga fordon, säger Staffan Widlert, generaldirektör på Transportstyrelsen.
Den negativa konsekvensen detta innebär är ett visst buller. År 2012 kommer dock nya gränsvärden på däck att träda i kraft vilket kommer att minska bullret.
Lagen om vinterdäck föreslås träda i kraft den 1 december 2011.

Om artikeln

Publicerad: 2011-05-20 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: