En minut gav indraget körkort i tre år

Tommy Hansen flyttade sin lastbil 30-50 meter för att göra plats för andra som skulle lossa. Det kan kosta honom körkortet i tre år och böter på 5 000 kronor eller åtta dagars fängelse. Nu överklagas domen till högsta domstolen i Danmark.

Det var förra året som den danske lastbilschauffören Tommy Hansen hade en leverans till Sverige. Under tiden lastbilen lossades räknade han med att få sin lagenliga paus enligt kör- och vilotidsreglerna. Nu klarades lossningen av åtta minuter tidigare än beräknat och företaget bad honom flytta lastbilen så att fler kunde komma till och lossa sina laster.
Tommy flyttade lastbilen 30-50 meter, vilket tog cirka en minut. Tio dagar senare stoppades han av polisen i Danmark, som då läste av färdskrivaren. De konstaterade att den minutlånga flyttningen var ett brott mot kör- och vilotidsreglerna och han dömdes till böter och fick körkortet indraget.

Helt absurd dom

– Det är en helt absurd dom och utan några som helst proportioner, säger Lars Nielsen, sektionsledare i åkeriföreningen ITD, International Transport Danmark.
– Vare sig Tommy eller vi bestrider att han formellt brutit mot reglerna, men domen står i stark kontrast till det faktiska brottet.
– Det är odiskutabelt att man som chaufför ska respektera och följa kör- och vilotidsreglerna, men en förseelse som denna ska stanna hos polismannen på platsen. Denne kontrollerar den digitala registeringen av Tommys körning och hittar ett litet fel under de senaste 28 dagarna och där ska polismannen vara professionell.
ITD hjälper nu Tommy Hansen att överklaga domen till Högsta Domstolen i Danmark.
– Om det inte är möjligt att ta upp domen i Högsta domstolen har vi skapat en oerhört rigid och absurd böteskatalog i Danmark, menar Lars Nielsen.

Om artikeln

Publicerad: 2011-05-20 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: