Transportutsläpp ner 60 procent 2050

Halvera fossilbränsledriven biltrafik i städer och fasa ut den helt till 2050. minska trafikens CO2-utsläpp med 20 procent till 2030 och 60 procent...

Halvera fossilbränsledriven biltrafik i städer och fasa ut den helt till 2050. minska trafikens CO2-utsläpp med 20 procent till 2030 och 60 procent till 2050. Det anger EU-kommissionen i sin nya vitbok, som varnar för effekterna av ett snabbt stigande oljepris om inte oljeberoendet snabbt minskar. Transporter står för 25 procent av EU:s klimatpåverkan och 73 procent av oljeanvändningen, 96 procent av transporterna är oljeberoende. Fordonen ska bli energieffektivare, hållbara biodrivmedel får större marknad, vägtullar användas mer och skattesystemet för företagsbilar ses över. Kommissionen bedömer att tjänste- och förmånsbilar beskattas för lindrigt, med en årlig stimulans på 54 miljarder euro. CO2-usläppen ökar 4-8 procent då man kör bilar med hög förbrukning många mil. EU saknar ännu samsyn på beskattning av förmåns- och företagsbilar.

Om artikeln

Publicerad: 2011-04-29 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: