Skynda på produktion av klimatvänliga lastbilar

Snabbare övergång till produktion av mer klimatvänliga fordon! Det var huvudtemat på Scanias Transportkonferens i Bryssel i slutet av januari. En ...

Snabbare övergång till produktion av mer klimatvänliga fordon! Det var huvudtemat på Scanias Transportkonferens i Bryssel i slutet av januari. En av konferensdeltagarna, Bring-Frigo, menade att de skulle kunna minska sina utsläpp av koldioxid med 30 procent till 2015.
År 1995 kunde 90 procent av alla tunga fordon klara den första normen som sattes upp. Nu, 15 år senare, är det fortfarande inte mer än hälften av fordonen som klarar emissionskraven i Euro 1 och Euro 2, medan dagens standard för nya fordon är Euro 5.
– Denna långsamma utveckling när det gäller förnyelsen av fordonsflottan gör det ännu mer viktigt att dra fördel av alla tillgängliga medel för att minska utsläppen av koldioxid, sade Leif Östling.

Viktigt med utbildning

Det han pekade på var bland annat längre fordonskombinationer, bättre logistiksystem, alternativa bränsle och utbildning av förare. Han menade att förarträningen är det viktigaste och snabbaste sättet att få ner utsläppen.
– Vi vet att skillnaden mellan en fackutbildad chaufför och en inte utbildad kan vara upp till 20 procent när det gäller förbrukning av bränsle. Med utbildning kan vi snabbt minska förbrukningen med tio procent, medan det tar sex till sju år innan vi får samma resultat med utveckling av en ny motorteknologi, sade han.
EU-kommissionären Siim Kallas underströk vikten av att investera i renare energi och minskning av bränsleförbrukningen för att kunna möta klimatutmaningen. Han underströk också vikten av att använda infrastrukturen mer effektivt och förbättra de befintliga vägarna i stället för att bygga nya. Han tryckte också på vikten av att skapa en gemensam europeisk transportmarknad.

Om artikeln

Publicerad: 2011-02-25 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: