Göteborgsmöte om transportproblem

Truckers International Association, TIA, bjuder in chaufförer och åkare till debatt om bland annat olagligt cabotage i Sverige, kör- och vilotidsreglerna och förarnas säkerhet vid nattvila.

– Den 5 mars träffas vi på Stig Center i Göteborg. Mötet startar klockan 10 och vi håller till i Sveriges Åkeriföretags lokaler, berättar TIA:s ordförande Nisse Petersson.
Nisse hoppas på bred uppslutning och betonar vikten av att ställa upp och ta sig till mötet.
– Jag hoppas att så många som möjligt ställer upp för att ta den viktiga diskussionen om svensk åkerinärings överlevnad och framtid.
Den som kommer till mötet ges tillfälle att ställa frågor till bland andra Sveriges Åkeriföretag Skaraborgs vd Thomas Morell, moderaten Sten Bergheden från trafikutskottet samt representanter för trafikpolisen.
Eftersom lokalen på Stig Center har sina begränsningar vill TIA att alla som tänker komma meddelar detta till Nisse Peterson på telefon 0763-19 59 77.

Om artikeln

Publicerad: 2011-02-25 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: