Frode Laursen till tinget för olaga cabotagetrafik

Efter snart två års utredning hamnar Frode Laursen den 15 april i Västerås Tingsrätt med rubriceringen "olaga cabotagetrafik".

Efter att Frode skrivit kontrakt med ICA Sverige för snart två år sedan, uppstod snart frågetecken kring hur trafiken lagts upp. Polisen kunde konstatera att upplägget verkade gå utanför de ramar cabotagereglerna föreskriver varför information samlades in i form av till exempel GPS-remsor.
Sedan togs representanter för såväl ICA som Frode in till förhör och misstankarna stärktes.
Därefter görs bedömningen att ICA inte ska utredas vidare då de skrivit kontrakt med Frode som speditör. Och som sådan väljer Frode själv vilka transportörer som ska användas. Att framhäva ICA:s ansvar ansågs bli alltför tidsödande. Istället läggs allt krut på Frode. Detta betyder emellertid inte att ICA per automatik är ”rentvått” och utan inblandning, enligt insatta källor som Proffs har talat med.

Något gick snett

Ett stort och tidsödande arbete lades ned på ärendet som sedan lämnades in till åklagarmyndigheten i Västerås, men där gick något snett. Ärendet tilldelades en åklagare som uppenbart inte var insatt i den här typen av ärende, kammaråklagare Carl-Johan Norström. Han tyckte det var helt normalt att direkt lägga ner ärendet eftersom det endast rörde sig om ett bötesbrott. Det betecknas mer som ”praxis” att så sker. Att ärendet åtföljdes av ett stort utredningsmaterial, menade han inte hade någon betydelse. Inte heller kände han till den så kallade ”Gällivare-domen” där ett finskt åkeri fällts för samma brott.

Av principiellt värde

Utredande åklagare Jens Carlström och polisinspektör Sune Nilsson agerade omedelbart på det inträffade genom att ta kontakt med Västerås chefsåklagare Per Nichols. Han kan inte själv ändra Norströms beslut eftersom det måste gå via Utvecklingscentrum, UC, i Malmö. Nichols tillskriver omedelbart UC och förklarar med stor tydlighet att beslutet måste ändras.
– Jag läste igenom ärendet samt inhämtade ytterligare information och insåg att ärendet har ett stort principiellt värde att prövas i rätten, säger Nichols och tillägger att det vore olyckligt om den praktiska tillämpningen av våra regler inte fungerar och lämnar det fritt för andra aktörer att bortse från dem.
Det ska även tilläggas att det inte hör till vanligheterna att en chefsåklagare begär ändring av ett beslut fattat inom hans egen avdelning.

River upp beslutet

Kammaråklagare Lars Morand på UC i Malmö får ärendet och tillsammans med vice överåklagare Göran Hällstrand, gör de snabbt bedömningen att riva upp beslutet.
Ärendet öppnas och chefsåklagare Per Nichols begäran om att utredande åklagare Jens Carlström ska få ärendet, bifalls.

På frågan om hur trygg Sune Nilsson och Jens Carlström känner sig med den bevisning de ska presentera, svarar Nilsson:
– För mig är det solklart vad som pågått och vi har lagt stor vikt vid att bevispresentationen på ett tydligt sätt ska visa det. Presentationen ska också vara lättförståelig och i alla delar greppbar för mottagarna.
Jens Carlström är av samma uppfattning efter att, som är brukligt, ha prövat ärendet mot sig själv.

Om artikeln

Publicerad: 2011-02-21 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: