Konkurrensverket stämmer däckföretag

De två däckföretagen Däckia AB och Euromaster AB har, via Svenska Däckföreningen, lämnat gemensamma anbud på däck och däckservice till Riksp...

De två däckföretagen Däckia AB och Euromaster AB har, via Svenska Däckföreningen, lämnat gemensamma anbud på däck och däckservice till Rikspolisstyrelsen och Gästrike Inköp (som företrädde ett antal kommuner). Det enligt konkurrensverket olovliga anbudssamarbetet skedde i samband med två upphandlingar år 2005.
Trots att Däckia och Euromaster hade kapacitet att lämna egna anbud lät de Svenska Däckföreningen – där de båda företagen satt i styrelsen – lämna anbuden. I samarbetet deltog även andra mindre företag, men Konkurrensverket har av processekonomiska skäl valt att endast väcka talan mot de två största företagen, förklarar Konkurrensverket i ett pressmeddelande.
– Jag är mycket nöjd med att vi nu kan ta det här ärendet till domstol, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.
Konkurrensverket har lämnat in en stämningsansökan mot Däckia och Euromaster till Stockholms tingsrätt. Kravet är att företagen ska betala böter (konkurrensskadeavgift) på drygt nio miljoner kronor.
Däckia anser att Konkurrensverket har fel i sak, eftersom företaget har agerat på ett korrekt sätt i samband med båda upphandlingarna och avser att låta frågan avgöras i domstol.
– Utan medlemskap i Svenska Däckföreningen hade vi år 2005 inte haft möjlighet att konkurrera i rikstäckande offentliga upphandlingar. Därför välkomnar vi en granskning i frågan och vi är övertygade om att Däckia kommer att frias, säger Pär Landberg, vd för Däckia AB.

Om artikeln

Publicerad: 2010-12-17 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: