Underhåll ett krav för tillväxt

En väl utbyggd och väl underhållen infrastruktur är en viktigt avgörande förutsättning för en hållbar ekonomisk tillväxt. Utan underhåll oc...

En väl utbyggd och väl underhållen infrastruktur är en viktigt avgörande förutsättning för en hållbar ekonomisk tillväxt. Utan underhåll och utveckling kommer infrastrukturen att verka som en hämsko på försöken att komma tillbaka upp igen efter en kris.
Den slutsatsen är ett banbrytande index från den amerikanska handelskammaren, US Chamber of Commerce.
Transportation Performance Index, som indexet heter, mäter det amerikanska transportsystemet förmåga att infria de amerikanska företagens behov och behoven i den amerikanska ekonomin som helhet. Indexet mäter alla transportformer både när det gäller person- som godstransporter.
Indexet visar att avsaknaden av förbättringar kostar dyrt i minskat välstånd. Om prestationen i den amerikanska får lov att ”halta” med ett mindre genomsnitt på bara de fem bäst presterande staterna, betyder det en outnyttjad potential i den amerikanska bruttonationalprodukten, BNP, på en miljard dollar. Ovanpå den summan ska läggas ska läggas den effekt som skapas av de direkta investeringar i infrastrukturen, vilket gör att långtidseffekten på ekonomin som helhet kan bli upp till en tredjedel högre än vad som tidigare antagits.

Om artikeln

Publicerad: 2010-11-19 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: