Svårt införa arbetstidsregler för egna åkare

EU-kommissionen håller på att följa upp Europaparlamentets beslut att sätta ett tak på 48 timmars arbetstid för egna företagare, det vill säga åkare som kör själva.
I ett brev till medlemsländerna har därför kommissionen ställt frågan om länderna redan infört eller tänker införa och kontrollera regler på arbetstid för egna företagare.

EU-kommissionen har så här långt avvisat att formulera sådana regler. I stället vill de vänta och se vad medlemsländerna gör och när de vet de överväga om det finns behov av att kommissionen gör något.
– Under ett möte nyligen, arrangerat av den internationella transportorganisationen IRU, berättade organisationer från en rad EU-länder att myndigheterna hade problem att komma på ett sätt att enkelt införa sådana regler, berättar danska åkeriorganisationens EU-chef Søren Hyldstrup Larsen.

Läget idag

Än så länge ser det ut som följer i de olika medlemsländerna. I Tyskland, Tjeckien, Spanien, Portugal, Sverige och Danmark pågår diskussioner mellan transport- och näringsministrar vad som kan göras och av vem. Den tyska regeringen har dessutom skrivit tillbaka till EU-kommissionen där de sagt att de inte har en aning om hur sådana regler ska kunna införas och efterlyser därför kommissionens hjälp.
I Storbritannien diskuteras också hur och om man överhuvudtaget vill göra något. Slovakien, Frankrike och Belgien avvaktar och är inte säkra på att det alls ska göras något.
I Holland görs inget eftersom man har en ny regering och i Polen förbjuder landets författning att man reglerar arbetstiden för egna företagare.
I Bulgarien, Ungern och Estland lär man redan ha infört lagregler, men man ges samtidigt intrycket av att reglerna inte kontrolleras över huvudtaget.

Om artikeln

Publicerad: 2010-11-19 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: