Regeringen antar avgiftsförslag

Regeringen antog nyligen en proposition som innebär att Transportstyrelsens verksamhet i huvudsak nu kommer att finansieras på ett enhetligt sätt o...

Regeringen antog nyligen en proposition som innebär att Transportstyrelsens verksamhet i huvudsak nu kommer att finansieras på ett enhetligt sätt oberoende av trafikslag.
Förslaget ökar möjligheten att effektivisera myndighetens verksamhet, tillvarata samordningsfördelar och tillämpa ett trafikslagsövergripande perspektiv. För att åstadkomma detta föreslås ändringar i ett antal lagar.
Propositionen innebär en möjlighet för den myndighet regeringen delegerar till att ta ut avgifter och avgöra avgiftsnivån.
Dessutom lämnas förslag på överföring av Arbetsmiljöverkets tillsynsuppgifter enligt arbetstidsbestämmelserna inom delar av transportområdet. Författningsförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.
– Det är positivt att vi nu får en enhetlighet inom transportområdet när det gäller betalningsansvaret för medborgares och företags individuella nyttjande av insatser från Transportstyrelsens verksamhet, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.
– Ur ett medborgarperspektiv innebär förslaget inga större skillnader mot i dag. Ur ett företagarperspektiv är det viktigt att tillsyn sker med kvalitet och tillit.

Om artikeln

Publicerad: 2010-11-19 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: