Bättre flyt vid vägarbeten

Trafikverket har utarbetat en ny metod för omledning av trafik vid väg- och beläggningsarbeten. Den så kallade dubbellotsmetoden går ut på att vid längre sträckor av vägarbeten leda fram den mötande trafiken samtidigt i båda färdriktningarna. Försök har gjorts under året på olika platser i landet med positivt resultat.

Den nya dubbellotsmetoden tar hjälp av bilburna trafiklotsar som leder trafiken förbi vägarbetsplatsen via en mötesplats där bilkolonnerna från båda håll kan mötas mitt på sträckan. De positiva effekterna med den nya metoden för längre beläggningsintervaller är bland andra att totaltiden för väg- och beläggningsarbetet kortas och att riskerna för oskyddad personal och trafikstörningar minskar. Dessutom kommer kvaliteten på beläggningsarbetena att förbättras och kötiderna kortas.

Max sex kilometer

Den längsta sträckan där dubbellotsmetoden testats är sex kilometer, vilket är den maximala sträckan för att det praktiskt ska vara genomförbart. Sträckorna får maximalt trafikeras av 2 000 fordon per dygn i snitt per år och som mest 3 000 fordon per dygn.
Redan nästa år räknar man med att börja använda metoden fullt ut.

Om artikeln

Publicerad: 2010-11-19 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: