Volvokoncernen positiv till reglering av utsläpp

Volvokoncernen ser positivt på EU-kommissionens ambition att lägga fram ett förslag till en europeisk koldioxidlagstiftning som reglerar utsläpp f...

Volvokoncernen ser positivt på EU-kommissionens ambition att lägga fram ett förslag till en europeisk koldioxidlagstiftning som reglerar utsläpp från lastbilar. En förutsättning är dock att utsläppen mäts utifrån det transportarbete som fordonen utför och inte enbart utifrån det individuella fordonets utsläpp.
– En lastbil är inte en större bil, säger Volvos koncernchef Leif Johansson.
– Lastbilar utför ett viktigt transportarbete och utsläppsmätningarna måste ta hänsyn till den last som fordonen transporterar, inte bara till hur mycket varje fordon släpper ut var för sig under en viss sträcka. Ett bättre mått är utsläpp per tonkilometer, konstaterar Leif Johansson.

Om artikeln

Publicerad: 2010-10-22 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: